Vanaf 12 juli starten werkzaamheden aan Schipleidelaan en Oude Almeloseweg

11 juli 2017

Vanaf woensdag 12 juli vinden er werkzaamheden plaats in en om terrein Hogt, waarop inmiddels een pannenkoekenhuis met dierenweide is gerealiseerd. Langs de Schipleidelaan komt een voetpad en langs de Oude Almeloseweg wordt (het ontbrekende deel van) een wandelpad aangelegd. De werkzaamheden worden in samenwerking met Regio Twente uitgevoerd.

Het voetpad langs de Schipleidelaan komt te liggen vanaf het fietspad langs de Schipleidelaan tot het kruispunt met de Oude Almeloseweg. Langs de Oude Almeloseweg wordt tussen de Binnenweg en de Schipleidelaan een wandelpad aangelegd. Een deel van dit wandelpad is al in 2016 gerealiseerd.

De werkzaamheden voor de aanleg van het voetpad langs de Schipleidelaan starten vanaf woensdag 12 juli. Op 17 juli worden de bomen langs de Oude Almeloseweg gekapt door Regio Twente.
Vervolgens wordt het wandelpad langs de Oude Almeloseweg aangelegd. Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal twee à drie weken.