Verdiepingssessies binnenstadsplan Boeskoolhart in januari

15 januari 2019

Verdeeld over twee avonden gaan inwoners, ondernemers en partners uit de stad opnieuw met elkaar aan de slag om vorm te geven aan binnenstadsplan ‘Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad’. Op 22 en 29 januari worden de ideeën uit de eerste brainstormsessie verder uitgewerkt om uiteindelijk te komen tot een totaalplan voor de binnenstad. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze verdiepingsslag is welkom om een boost te geven aan onze binnenstad.

Boeskoolhart is een plan dat vooral door de inwoners van Oldenzaal wordt opgesteld. Wie hart heeft voor Oldenzaal wordt uitgedaagd om mee te werken aan het binnenstadsplan. In het coalitieprogramma 2018-2022 vormt dit binnenstadsplan een belangrijk speerpunt. Wethouder Alida Renkema is erg enthousiast over de opbrengst van de eerste avond. “De eerste avond in november heeft bijzondere ideeën opgeleverd. Het was geweldig om te zien hoeveel mensen zin hebben om samen onze binnenstad nog bruisender en aantrekkelijker te maken. De discussie rondom de thema’s zorgt hoe dan ook voor verbinding in onze stad. Een goede stap richting de creatie van het binnenstadsplan!”

Allianties smeden en concretiseren

Op 22 en 29 januari vinden de verdiepingssessies plaats voor het opstellen van het totaalplan ‘Boeskoolhart’. Gebiedsmarketeer Urban Solutions begeleidt het proces. De ideeën uit de eerste ronde gaan we verspreid over twee avonden verder uitdiepen. We blikken kort terug op de opbrengst van de eerste avond en gaan vervolgens met een thema aan het werk. De ‘Boeskoolharters’ gaan allianties smeden, ideeën concretiseren en beoordelen of iets onderdeel kan gaan uitmaken van een groter geheel. Kortom, we brengen samen Boeskoolhart tot leven. De uitkomsten vormen uiteindelijk de basis van het binnenstadsplan dat in maart aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Waar en wanneer?

Avond 1 vindt plaats op 22 januari van 19.00-21.30 uur in het JW Racerhuis. Er wordt dan gewerkt aan de thema’s ‘Sfeer, evenementen en cultuur’ en ‘Bereikbaarheid en parkeren’. Avond 2 vindt plaats op 29 januari eveneens van 19.00-21.30 uur in De Tijd. Er wordt dan gewerkt aan de thema’s ‘Creatief ondernemerschap’ en ‘Groene en duurzame binnenstad’. Volg onze socialmediakanalen voor meer informatie over de thema’s of kijk op www.oldenzaal.nl/boeskoolhart. Aanmelden is niet nodig.