Verkeersveiligheid Thorbeckestraat wordt nog voor de zomer verbeterd

07 mei 2019

Na vaststelling van de prioriteitenlijst door de gemeenteraad eind maart, ligt er nu een duidelijk overzicht van de verkeersknelpunten in Oldenzaal. Bij deze vaststelling is besloten de Thorbeckestraat als een van de eerste knelpunten aan te pakken. De Thorbeckestraat is de verbindingsweg tussen de N342 richting Hengelo en de N343/N736 richting Weerselo/Rossum. Het is een drukke straat en veel verkeer overschrijdt hier de maximumsnelheid van 50 km/u. Daarnaast is de staat van het onderhoud van het asfalt niet goed en is er op dit moment alleen een onderbroken kantmarkering aanwezig. Het gevolg is een gevoel van onveiligheid voor fietsers, hoge geluidsbelasting en een onveilige ontsluiting van de aanliggende woningen en uitritten. Om de snelheid te kunnen beperken zijn verkeersmaatregelen nodig. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de verkeersmaatregelen en het project tegelijkertijd uit te breiden met asfalterings- en herbestratingswerkzaamheden.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het maken van fietsstroken met een rode kleur asfalt om de weg optisch smaller te maken voor gemotoriseerd verkeer. Een optisch smallere weg zorgt voor een lagere snelheid en automobilisten worden geattendeerd op de aanwezigheid van fietsers. De fietsers krijgen een eigen plek op de weg waardoor het gevoel van veiligheid sterk wordt verbeterd. Verder komt er ter hoogte van het kruispunt met de Oude Rossumerweg (doodlopende woonstraat) een kruis op de hoofdrijbaan en een spiegel voor meer overzicht bij het uitrijden. Ook wordt er een digitaal bord geplaatst waarop staat hoe hard je rijdt en als gevolg heeft dat je je beter bewust bent van je snelheid.

Nieuw asfalt en herbestrating

Omdat de Thorbeckestraat wordt voorzien van de rode fietsstroken kan er nu door werk-met-werk te maken tegelijkertijd ook worden voldaan aan de wens van de omwonenden en ondernemers om het slechte asfalt te vervangen door geluidreducerend asfalt, de straatverlichting te vervangen en de trottoirs te herstraten.

Planning

Na het toekennen van het benodigde krediet door de raad kan de aanbesteding worden gestart. Planning is dat alle werkzaamheden voor de zomervakantie zijn afgerond.