Verlenging financiële ondersteuning ondernemers

26 mei 2020


Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Eén van de maatregelen is verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

Ondernemers en ZZP-ers die in financiële problemen zijn geraakt door het coronavirus en niet meer in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen mogelijk een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ondernemers die hiervan nu gebruik maken, kunnen de Tozo uitkering verlengen, als zij aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. 

ROZ groep (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling voor Oldenzaalse ondernemers uit. Alle info over de regeling en hoe ondernemers hiervoor in aanmerking kunnen komen, staat op www.rozgroep.nl/corona. Binnenkort wordt het aanvraagformulier voor de verlenging van de Tozo regeling geopend op de website van ROZ groep.