Verwachte extra compensatie Rijk geeft gemeente financieel iets meer lucht

03 juni 2021


Zoals bekend gaan de gemeentelijke financiën al jaren gebukt onder de hoge kosten binnen het sociaal domein (met name de jeugdzorg) en de ontoereikende compensatie daarvoor vanuit het Rijk. Om toch goede zorg te kunnen leveren voor de inwoners van Oldenzaal, heeft de gemeente de afgelopen jaren flink moeten bijsturen en bezuinigen. De realisatie van enkele ambities is uitgesteld of afgesteld. Daardoor heeft Oldenzaal het hoofd nipt boven water weten te houden. Gelet op de recente uitspraak van de rechter in de arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanspande tegen het kabinet, heeft het college er vertrouwen in dat het Rijk vanaf 2022 meer gaat bijdragen voor jeugdzorg. De tekorten op dat terrein zullen daarmee voor een groot deel kunnen worden opgevangen. Binnen de andere beleidsvelden geeft dat iets meer ruimte. Het college stelt voor om in 2022 geplande ontwikkelingen in de stad weer voorzichtig op te pakken.

In de Kadernota 2022 stelt het college aan de gemeenteraad voor op een aantal thema’s te investeren. Het gaat daarbij voornamelijk om het wegwerken van achterstallig onderhoud dat is ontstaan in de afgelopen jaren. Zo wil het college ervoor zorgen dat de stad gezonder de toekomst in gaat, klaar om toekomstige opgaven aan te kunnen. Wat het college betreft worden eerder geplande ontwikkelingen weer langzaam in gang gezet en kansen die zich nu voordoen benut. Binnen de plannen houdt het college ook nadrukkelijk rekening met de door de gemeenteraad gewenste financiële armslag. Zo biedt het college ook voor het volgende college ruimte om te kunnen investeren.

Vitaal uit de crisis komen

De koers die het college voorstelt in de Kadernota, is in lijn met de plannen waarmee het college in 2018 begon: inzetten op de versterking van de binnenstad, verbetering van onderwijshuisvesting, inzet op het Oldenzaals erfgoed en cultuur en het borgen van bewegingsonderwijs op basisscholen. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de noodzakelijke investeringen op het gebied van informatieveiligheid en een hoognodige digitaliseringsslag. Tot slot ziet het college de mogelijkheid om een versnelling in het woningbouwprogramma mogelijk te maken. De raad zal in juni de Kadernota bespreken en richting geven aan de inhoud van de komende begroting.