Volgend jaar groot onderhoud Enschedesestraat Oldenzaal

14 juni 2022


De Enschedesestraat is een belangrijke toegangsweg en daarmee het visitekaartje naar het centrum van Oldenzaal. Vorig jaar is het eerste gedeelte van de Enschedesestraat vanaf de Lossersestraat tot aan rotonde bij de Schelmaatstraat opgeknapt. Het college vraagt de gemeenteraad nu een krediet beschikbaar te stellen voor het tweede deel van de werkzaamheden. Als de raad hiermee akkoord gaat starten de werkzaamheden in 2023. In het verlengde van de voorgaande werkzaamheden wordt dan het gedeelte van de Enschedesestraat aangepakt tussen de rotonde Schelmaatstraat en de kruising met de Mariastraat.

Vorig jaar is langs de Enschedesestraat het project F35 uitgevoerd. Hierbij is de fietssnelweg F35 aangelegd tot de kruising met de Schelmaatstraat en van de kruising op deze locatie een rotonde gemaakt. Het komende jaar is het tweede gedeelte, dat ondertussen is verouderd, van de Enschedesestraat aan de beurt.

Verkeersveilig, een aantrekkelijke toegangsweg en klimaatadaptief

Het doel van dit project is het maken van een aantrekkelijke toegangsweg waar de weggebruiker veilig kan fietsen, rijden en wandelen. Daarnaast wil de gemeente werk met werk maken (werkzaamheden efficiënt met elkaar combineren), daarom wordt tegelijkertijd het riool onderhouden en een regenwaterriool aangelegd waarmee ingespeeld wordt op de klimaatverandering. Het plan is om volgend jaar de onderstaande onderdelen opnieuw aan te leggen of te onderhouden:

  • het asfalt;
  • de fietsstroken in het verlengde van de F35;
  • het riool en 
  • een regenwaterriool: een zogenoemde ‘blauwe ader’ die het schone regenwater afvoert om wateroverlast te voorkomen en ervoor zorgt dat het schone water ingezet kan worden in drogere tijden.

Planning en betrokkenheid omwonenden

Na besluitvorming door de gemeenteraad is de planning om met de werkzaamheden aan de Enschedesestraat te starten in het voorjaar van 2023. Aan het einde van dit jaar wordt er dan voor omwonenden een inloopavond georganiseerd. Tijdens de werkzaamheden volgend jaar worden omleidingsroutes ingesteld en blijven omliggende woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar.