Voorgenomen samenwerking Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland, op het gebied van de Participatiewet

18 december 2020


Op dit moment vindt de samenwerking binnen de Participatiewet plaats tussen Almelo, Dinkelland en Tubbergen. Deze samenwerking loopt in 2022 af. In opdracht van de colleges van Tubbergen en Dinkelland is onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking met andere gemeenten op het gebied van backoffice taken die voortkomen uit de Participatiewet. Uitgangspunt is dat de contacten met inwoners op het gemeentehuis van de eigen gemeente blijven. Een samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen, is het advies dat uit het onderzoek komt. 

Vandaar dat de colleges van de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen een voorgenomen besluit hebben genomen over deze samenwerking. De gemeenteraad in Tubbergen buigt zich begin 2021 nog over het voorgenomen besluit van het college. Ook in Dinkelland wordt het voorgenomen besluit met de gemeenteraad gedeeld. Daarna volgt een definitief besluit. Het voorgenomen besluit is genomen op basis van vele overeenkomsten tussen Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen. 

Samenwerking

Op financieel en takenniveau lijken er tussen Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen geen grote verschillen te bestaan. Wethouder Berning (Tubbergen): “Het voorgenomen besluit om de samenwerking met Oldenzaal te zoeken is met name ontstaan doordat we op eenzelfde manier omgaan met vroegsignalering, preventie en maatwerk binnen de Participatiewet. De gemeente Almelo maakt hierin andere keuzes die iets verder van de gemeenten afstaan.” Wethouder Duursma (Dinkelland) vult aan: “Dit neemt niet weg dat de samenwerking met Almelo altijd naar tevredenheid is geweest. We hebben het voorgenomen besluit dan ook in een prettig gesprek met Almelo kunnen toelichten en gaan nu goed kijken naar de mogelijkheden samen met Oldenzaal.” 

Ook wethouder Rob Christenhusz (Oldenzaal) is enthousiast over de voorgenomen samenwerking: “Door samen te werken wordt de uitvoering van backoffice taken voor de Participatiewet minder kwetsbaar. De samenwerking lijkt dan ook een logische stap en past binnen de voorgenomen intentie om op meerdere vlakken samen te werken binnen het sociaal domein in Noordoost Twente.”