Voorlopig ontwerp sportcentrum Vondersweijde gereed

17 september 2019

Voor de zomer is het concept voorlopig ontwerp voor sportcentrum Vondersweijde gepresenteerd aan de gebruikerspanels, medewerkers, omwonenden en andere belangstellenden, en tevens in het politiek forum behandeld. Met de opgehaalde input heeft het ontwerpteam het voorlopig ontwerp definitief gemaakt. Het voorlopig ontwerp wordt in oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Bij de presentatie in het politiek forum op 1 juli jl. zijn ook een aantal opties voorgelegd voor verdere verduurzaming en het toevoegen van extra recreatieve elementen. Hierbij is opgehaald dat verdere verduurzaming van het sportcentrum en het aanbrengen van een scheidingswand nader uitgewerkt kunnen worden, mits de extra investering wordt terugverdiend in de exploitatie. Deze opties worden momenteel nader onderzocht en indien de opties haalbaar blijken, worden deze meegenomen in de volgende fase: het definitief ontwerp.

Tender

Komende maanden wordt een tender uitgeschreven voor de invulling van de verhuurbare sportieve groepsruimten. In deze tender wordt de uitbreiding aan de voorkant, die was gepresenteerd bij het concept voorlopig ontwerp, als optie meegenomen. Als blijkt dat partijen op de markt daadwerkelijk interesse hebben in meer ruimte ten behoeve van hun exploitatie, kan de uitbreiding alsnog worden gedaan, met als uitgangspunt dat de extra investering middels de huur wordt terugverdiend.

Met het vaststellen van het voorlopig ontwerp wordt overgegaan naar de volgende fase: het definitief ontwerp. In het voorlopig ontwerp heeft het ontwerpteam vooral de eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking gemaakt. In het definitief ontwerp vindt een doorontwikkeling van het voorlopig ontwerp plaats. Hierbij wordt onder andere de inpassing van de verschillende ruimtes nader uitgewerkt, hoe deze eruit komen te zien en verder worden de maatvoering en de toe te passen materialen verder uitgewerkt. In de definitief ontwerpfase wordt het participatieproces dat is ingezet vervolgd. De planning is dat het definitief ontwerp eind dit jaar gereed is.