Voormalig VVV-pand aan het St. Plechelmusplein krijgt nieuwe functie als innovatieve ontmoetingsplek

10 november 2017

De Green Orange Group is met het plan Oldskool uit 9 initiatiefnemers gekozen als partner voor de invulling van het voormalige VVV-pand. Het gebouw wordt in de visie van de Green Orange Group een innovatieve ontmoetingsplek voor ondernemers, scholieren, inwoners en toeristen. Het voormalig VVV kantoor was vroeger een school. Het feit dat het voormalig VVV kantoor ooit een plek was waar jonge kinderen onderwijs hebben genoten, heeft Green Orange enorm geïnspireerd. Met het plan Oldskool (OLDenzaal, BoeSKool, Oude SchOOL) van deze Oldenzaalse ondernemers wordt de oude school weer nieuw leven ingeblazen.  Zo worden er virtuele stadstours georganiseerd voor toeristen, scholieren en inwoners en zullen workshops en kennisdelingsbijeenkomsten gaan plaatsvinden voor ondernemers en onderwijs (met name Saxion, ROC en UT Twente). Met regelmaat zullen er  ‘meetups’ worden georganiseerd. Ondernemers en serviceclubs kunnen gebruik maken van een eigen inspiratievolle ontmoetings- en vergaderplek met receptie en moderne koffiebar. Het personeel hiervoor wordt deels ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Green Orange Group gaat bovendien fors investeren in het verduurzamen van het pand, uiteraard met respect voor de monumentale status. Het doel van Oldskool is om kennis uit te wisselen en verbindingen te maken.

Verkoop via een inschrijvingsprocedure leidde vorig jaar niet naar de geschikte koper voor het monumentale pand aan het St. Plechelmusplein 5. Het college van B&W besloot vervolgens het voormalige schoolgebouw via de Oldenzaalse bedrijfsmakelaars Schasfoort/Kock van Benthem te verkopen tegen een gevraagde verkoopprijs van € 350.000. Ook werd de optie verhuur niet uitgesloten. Het college heeft vooraf criteria bepaald waaraan de nieuwe invulling van het pand zou moeten voldoen; het plan moet een aanvulling vormen voor de binnenstad (qua levendigheid, versterking profiel van Oldenzaal, recreatie & toerisme, complementariteit) en het pand zal verduurzaamd moeten worden (investering zowel in het pand als in het gebruik).

De nieuwe verkoopprocedure leidde tot 9 creatieve ideeën; uiteenlopend van horeca, een kantoorfunctie tot een combinatie van culturele functies. Halverwege oktober zijn de verschillende ideeën gepresenteerd aan de daarvoor ingestelde adviescommissie. De adviescommissie bestond uit de makelaars, de accountmanager binnenstad en twee ambtelijke adviseurs (vastgoed en Masterplan Binnenstad). De adviescommissie heeft de ingediende plannen op basis van de gestelde criteria beoordeeld. Het Oldskool-plan van de Green Orange Group is door de adviescommissie het best beoordeeld. Het plan Oldskool werd met name positief beoordeeld door de aanvulling die het vormt voor de binnenstad; het gaat om een zeer vernieuwende voorziening in een gemoderniseerde, karakteristieke omgeving. Niet alleen scoorde het Oldskool-plan het best binnen de gestelde criteria, ook bood men de vraagprijs (zonder voorbehoud). Het college van B&W neemt het advies van de adviescommissie over en zal het pand verkopen aan de Green Orange Group. Wethouder Manouska Molema is zeer positief over alle prachtige initiatieven die zijn ingediend. “De plannen waren vernieuwend, varieerden enorm en getuigden van een grote creativiteit. Wij willen dan ook graag verder in gesprek gaan met de andere acht initiatiefnemers - als zij dat wensen - over de mogelijkheden om hun initiatief op een andere locatie in de stad vorm te geven.”

Foto bij PB Voormalig VVV-pand Oldenzaal nieuwe functie

De personen op de foto zijn: v.l.n.r. Richard Schasfoort en Wouter Nijlant (adviescommissie), wethouder Manouska Molema, Krystle Hemken (adviescommissie), Job Keupink, Michiel Klingeman en Carlo Caunter (Green Orange Group).

Niet op de foto: Han van Benthem en Moniek Bazen (adviescommissie).