Voortvarend aan de slag met stadspromotie: kwartiermaker aangesteld

12 november 2019

Afgelopen zomer heeft het college van gemeente Oldenzaal advies ingewonnen over de bestaande samenwerkingen voor de promotie van Oldenzaal. Uitkomst van het advies was om de oude samenwerkingsverbanden op te zeggen en een nieuwe organisatie op te richten. Dit advies is in september en oktober aan alle samenwerkingspartners voorgelegd en de reacties hierop zijn positief. Zo positief dat, ook weer in overleg met de partners, een kwartiermaker is aangesteld. Zijn naam is Jeff van den Biggelaar en hij gaat de nieuwe organisatie voor stadspromotie, evenementencoördinatie en citymarketing van Oldenzaal opzetten. Van den Biggelaar is op 4 november aan zijn opdracht begonnen.

‘Van denken naar doen’

Van den Biggelaar is voor vier maanden aangesteld: “Ik ga aan de slag met de opzet van een nieuwe organisatie voor de promotie en marketing van Oldenzaal, evenementenondersteuning en –coördinatie en city management. Daarbij horen ook zaken als het opstellen van een meerjarenbegroting en een huisvestingsvoorstel voor de nieuwe organisatie.”

Van den Biggelaar neemt contact op met alle partijen om zichzelf nog nader voor te stellen. Zodra de nieuwe organisatie staat, is zijn opdracht klaar. Het bestuur kan dan een directeur aanstellen, die de organisatie verder uitbouwt.

Advies ‘Afzender Oldenzaal’

Het advies ‘Afzender Oldenzaal’ dat Van den Biggelaar gaat uitvoeren, is opgesteld door adviseur Jeroen Hateboer. Hij heeft, met wethouders Alida Renkema en Evelien Zinkweg, zijn advies bij alle partners gepresenteerd. Vervolgens zijn deze partijen om een reactie gevraagd.

Boost jouw binnenstad

Een belangrijke actie uit het binnenstadplan ‘Boeskoolhart, boost jouw binnenstad’ was om naar de samenwerking in de binnenstad te kijken. Tot op heden werkten verschillende partners met elkaar, maar ook naast elkaar, aan het aantrekkelijk maken en de promotie van Oldenzaal. Vanuit de binnenstadavonden ‘Boost jouw binnenstad’ is de suggestie gedaan om die samenwerking te verbeteren. Het college heeft hiervoor voor de zomer om advies gevraagd.