Was- en strijkservice Oldenzaal (WaST) officieel geopend

18 februari 2022


Op donderdag 17 februari 2022 opende wethouder Rob Christenhusz samen met Rik Hoogenberg (directeur Hoi Services) officieel de was- en strijkservice (WaST) aan de Nijverheidsstraat 97 in Oldenzaal. Wethouder Rob Christenhusz: “WaST is een algemene voorziening waar alle inwoners van Oldenzaal gebruik van kunnen maken. Inwoners met een Wmo-indicatie kunnen dit doen tegen een gereduceerd tarief.”

De afgelopen weken is er samen met Hoi Services hard gewerkt aan de realisatie van een was- en strijkservice aan de Nijverheidsstraat 97 in Oldenzaal. Een zoektocht naar medewerkers is gestart; cliënten vanuit de Wmo met ondersteuning voor wassen en strijken zijn of worden geïnformeerd over de overgang en de eerste inwoners en bedrijven hebben zich gemeld om hun was te laten doen. Inmiddels werken er twee ingewerkte medewerkers op de service en worden de eerste waszakken gewassen en gestreken in Oldenzaal.

Hoe werkt WaST?

Alle inwoners van Oldenzaal kunnen hun waszakken aanbieden. De was wordt dan aan huis opgehaald, (anoniem) gewassen, gestreken en vervolgens weer thuis afgeleverd.
Een centrale was- en strijkservice kent meerdere voordelen: iedereen kan er gebruik van maken; het ontlast zorgaanbieders; bespaart kosten en het biedt inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans om via dit soort werkzaamheden duurzaam te (re)integreren. “Inmiddels draaien we op volle toeren. We hopen veel inwoners, bedrijven en organisaties uit Oldenzaal te kunnen helpen met hun was- en strijkgoed.” Rik Hoogenberg, directeur Hoi Services.

Wmo en huishoudelijke ondersteuning

De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die huishoudelijke taken niet langer kunnen uitvoeren.
Op dit moment wordt wassen en strijken vaak individueel via zorgaanbieders verzorgd. In de gemeenten Losser en Tubbergen wordt er al gewerkt met een was- en strijkservice. Met een eigen was- en strijkservice voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht in het kader van de Wmo, maar kunnen er meer inwoners worden geholpen.

Krachtige samenleving

Het beleid van de gemeente is erop gericht dat inwoners in een krachtige samenleving zichzelf kunnen helpen en dat de benodigde ondersteuning hiervoor laagdrempelig en dichtbij georganiseerd wordt. De gemeente biedt hierbij een passende oplossing, binnen de beschikbare middelen. Christenhusz: “Waar mogelijk proberen we de toenemende zorgkosten in te perken zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Een centrale was- en strijkvoorziening is daar een goed voorbeeld van.” Net als veel andere gemeenten heeft Oldenzaal te kampen met een groeiende vergrijzing, toename van inwoners die een beroep doen op de sociale voorzieningen en een tekort aan inkomsten vanuit het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website van was- en strijkservice WaST