Webinar concept masterplan sociaal domein voor partners

25 november 2020


Gemeente Oldenzaal organiseert webinars voor partners in het sociaal domein om het concept ‘Masterplan Sociaal Domein’ te bespreken. Tijdens twee webinars, op dinsdag 8 december (van 16.00 tot 17:00 uur) en donderdag 10 december (van 16.00 tot 17:00 uur), worden partners geïnformeerd over de plannen voor het sociaal domein, zoals staat beschreven in de conceptversie van het masterplan. 

In het plan staan twee bewegingen beschreven, ondersteuning en zorg dichterbij de inwoner brengen en een aantal aanpassingen in de maatwerkvoorzieningen. Deze twee bewegingen moeten leiden tot beheersbaarheid van de kosten en tegelijkertijd de transformatie in het sociaal domein doorzetten. Zodat de gemeente Oldenzaal de hulp en ondersteuning kan blijven bieden aan inwoners die dit nodig hebben. 

Partners

Het masterplan geeft een overkoepelende visie op het Oldenzaals sociaal domein. Hieronder valt het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning (2012), waarin de uitgangspunten voor maatschappelijke ondersteuning staan beschreven. Bepaalde onderdelen van het masterplan hebben gevolgen voor partners in Oldenzaal en die wil de gemeente graag toelichten. Partners van de gemeente krijgen de mogelijkheid om feedback te geven op het concept masterplan, ook ter voorbereiding op de aankomende update van het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning.

Concept masterplan 

U kunt het concept plan bekijken en downloaden als pdf.  

Download

Webinars

Partners en professionals kunnen zich aanmelden voor één van de twee webinars, op dinsdag 8 december (van 16.00 tot 17:00 uur) en donderdag 10 december (van 16.00 tot 17:00 uur). 

Aanmelden

Feedbackformulier

Partners van de gemeente in het sociaal domein die willen reageren op het concept masterplan kunnen tot 18 december hun feedback geven. Dit kan door het feedbackformulier in te vullen, het webinar kan u helpen bij het voorbereiden van uw reactie.

Feedbackformulier