Wegwerkzaamheden in Oldenzaal voor een betere verkeersveiligheid

02 juni 2020


Gemeente Oldenzaal gaat drie verkeersknelpunten in de stad aanpakken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verkeerswethouder Alida Renkema: “Deze aanpassingen zorgen voor een nog veiliger en vlottere doorstroming van het verkeer in Oldenzaal.” Het gaat om de herinrichting van de Kloosterstraat, de vervanging van de verkeerlichten op het kruispunt Berkstraat - Nieuwstraat en de aanleg van een rotonde in de Enschedesestraat die aansluit op de fietssnelweg F35. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor om een extra krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 580.000.

De herinrichting van de Kloosterstraat en de vervanging van de verkeerslichten zijn op dit moment de projecten die bovenaan de prioriteitenlijst met verkeersknelpunten staan. Op deze lijst staan alle onveilige verkeerssituaties in Oldenzaal. Daarnaast wordt door het aanleggen van een rotonde in de Enschedesestraat de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de stad per fiets verbeterd.

Herinrichting Kloosterstraat

Bij de uitrit in de Kloosterstraat van de parkeergarage onder winkelcentrum De Driehoek hebben meerdere ongevallen plaatsgevonden. Vanuit de parkeergarage is het overzicht op de Kloosterstraat minimaal. Auto’s moeten gebruik maken van het trottoir om overzicht te creëren. Voetgangers moeten daardoor uitkijken of er geen auto uit de garage komt. Een herinrichting moet de verkeersveiligheid op straat verbeteren, waardoor meer zicht ontstaat. Uiteraard wordt bij deze aanpassingen ook rekening gehouden met de inpassing van deze straat in het Singelpark. De werkzaamheden starten begin juli en zullen enkele weken duren. De Kloosterstraat en parkeergarage zijn tijdens de werkzaamheden voor een korte periode onbereikbaar.

Vervanging verkeerslichten

De verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat - Nieuwstraat zijn toe aan vervanging. De gemiddelde levensduur van een verkeerslicht is 15 jaar, deze installatie is bijna zo oud. De nieuwe verkeerslichten kunnen het verkeer efficiënter en veiliger laten doorstromen, het is de laatste 15 jaar steeds drukker geworden op de weg. De huidige verkeerslichten zijn hier niet op ingesteld. De werkzaamheden staan gepland tussen juli en november 2020. Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden voor sommige momenten onbereikbaar.

Realisatie rotonde Enschedestraat en fase 2 fietssnelweg F35

Op het kruispunt Enschedestraat – Schelmaatstraat wordt een rotonde aangelegd. Dit zal met name de verkeersveiligheid voor fietsers vergroten. Uit eerdere metingen blijkt dat er vaak te hard wordt gereden op de Enschedestraat. Ook zijn er in het verleden verschillende ongevallen geweest, zowel op de Enschedesestraat als het kruispunt. Door het aanleggen van een rotonde wordt de gereden snelheid verminderd en ontstaat er een veilige overgang voor fietsers naar de fietssnelweg en van en naar de Schelmaatstraat. De rotonde is het voorlopige start- en eindpunt van de fietssnelweg F35 in Oldenzaal, die wordt aangelegd om fietsverkeer tussen Oldenzaal en Enschede te stimuleren. De werkzaamheden starten eind augustus. De aanleg van de rotonde wordt voor een deel gesubsidieerd door de Provincie Overijssel.