Werkzaamheden aan riolering Dr. Ariënsstraat en Prof. Aalbersestraat en asfaltering rondweg N342 starten half juni

16 april 2019

Half juni wordt gestart met werkzaamheden in de Dr. Ariënsstraat en de Prof. Aalbersestraat. Het huidige gemengde riool wordt vervangen door een vuilwaterriool en een schoonwaterriool (blauwe ader), waarna deze straten opnieuw worden ingericht. Ook worden er wadi’s aangelegd in de Stadsweide voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater, afkomstig uit de stad. Om het stedelijk water naar de waterberging in de Stadsweide te leiden, gaat de riolering onder de provinciale weg N342 door. De werkzaamheden van de gemeente Oldenzaal zijn voor de provincie Overijssel aanleiding om het onderhoud aan het asfalt, asfaltering met geluidsreducerend asfalt, van de verdiepte rondweg N342 gelijktijdig uit te gaan voeren. Een win-win situatie voor zowel de provincie als de gemeente.

De gemeente gaat naast het project Ariënsstraat – Stadsweide ook de voorbereiding en uitvoering van de N342 op zich nemen. Door werk met werk te maken wordt de verkeersoverlast en de overlast voor de omgeving duidelijk verminderd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt gekozen om de werkzaamheden aan de N342 in de weekenden (vrijdagavond tot maandagochtend) uit te gaan voeren in de periode van half juni tot eind juli 2019. Er wordt op dit moment ingeschat dat hiervoor de verdiepte rondweg N342 tussen de aansluiting met de Graveneslaan tot de rotonde met de Essenlaan drie aaneengesloten weekenden afgesloten gaat worden. Bij onvoorziene omstandigheden wordt ook enkele doordeweekse avonden en nachten gewerkt.

Aanleiding werkzaamheden Dr. Ariënsstraat, Prof. Aalbersestraat en de Stadsweide

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Aan de ene kant krijgen we te maken met langere perioden van droogte en warmte, aan de andere kant steeds meer neerslag in extreme hoeveelheden. Om wateroverlast tijdens hevige neerslag tegen te kunnen gaan, leggen we in de stad regenwaterriolen (deze heten “blauwe aders”) en wadi’s aan. De riolen voeren het regenwater af naar de randen van de stad. Daar komt het water in wadi’s voordat het wordt afgevoerd naar de waterschapsbeken in het landelijke gebied. De gemeente heeft zowel de aanwonenden van de Dr. Ariënsstraat en de Prof. Aalbersestraat als de omwonenden van de Stadweide betrokken bij de voorbereidingen tijdens twee inloopavonden. Inwoners van de Dr. Ariënsstraat mochten bijvoorbeeld kiezen welke bomen in hun straat komen. Planning is dat alle werkzaamheden eind 2019 zijn afgerond.