WG, CDA en VVD starten met coalitie-onderhandelingen

31 maart 2018

Afgelopen week heeft de lijsttrekker van de grootste partij, Rob Christenhusz van de WG, met een mede-onderhandelaar vanuit zijn partij gesprekken gevoerd met alle Oldenzaalse politieke partijen. Rob Christenhusz: ”Uit deze gesprekken is gebleken dat voor de komende raadsperiode de combinatie WG met CDA en VVD het meest optimaal lijkt. Een grote, stabiele coalitie; daar is de stad wat ons betreft het meest bij gebaat.”

Lijsttrekkers WG, CDA en VVD

Maaike Rödel (CDA) en Edgar Visscher (VVD) geven aan tevreden te zijn over deze coalitie, die qua zetelaantal zorgt voor een flinke meerderheid in de raad (7+5+5= 17 van de 23 zetels). “De kiezer heeft zich uitgesproken vorige week en wordt gehoord door deze combinatie van partijen; we vertegenwoordigen samen een overgroot deel van onze inwoners. We vinden elkaar in de ambitie die we hebben om ons mooie stad Oldenzaal nog mooier te maken. Samen gaan we de schouders eronder zetten,” aldus CDA-lijsttrekker Maaike Rödel. VVD Oldenzaal had vorige week al aangegeven deze coalitie - de GroKo - als de beste optie te zien.

De drie partijen gaan de komende weken onderhandelen over de inhoud van een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. In dit akkoord schetsen zij hun visie op Oldenzaal en de doelen die zij hebben voor de komende vier jaar. Edgar Visscher: “Bij het vormen van het akkoord worden de partijen GroenLinks, PvdA en D66 gevraagd mee te denken. Deze ‘tussenstap’ is iets nieuws in de Oldenzaalse politiek. We willen hiermee aangegeven dat we het belangrijk vinden om de goede samenwerking die er is tussen de partijen in de Oldenzaalse raad voort te zetten.” De ‘tussenstap’ is niet gericht op het bereiken van overeenstemming met deze partijen over het akkoord. Dat zou volgens de vertegenwoordigers van de Oldenzaalse coalitie-in-wording de positie van deze partijen bemoeilijken en het debat in de raad de komende vier jaar niet ten goede komen.  

De drie partijen willen vaart maken met de onderhandelingen en hopen het coalitieakkoord half mei te presenteren.