Wordt Oldenzaal ‘Age Friendly Cultural City’ 2021?

11 maart 2021


Het project Twents Zilver, Kwiek met Kunst is een initiatief van Kaliber Kunstenschool, gemeente Oldenzaal en stichting Fit-ART, waarbij zogenoemde Kwiekmakers kwetsbare ouderen helpen een nieuw doel te vinden, te inspireren en te verbinden middels kunst en cultuur. Gemeente Oldenzaal maakt dankzij dit project kans ‘Age Friendly Cultural City’ te worden.

Age Friendly Cultural Cities’ betreft het programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie waarin steden en gemeenten worden gestimuleerd om de actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Het doel van Twents Zilver is om ouderen aan te zetten tot cultuurparticipatie. Samen creëren geeft de kracht van plezier, houdt het brein lenig, verbreedt de horizon, brengt nieuwe ontmoetingen en geeft zin aan én in de dag.

“Kwiek, wat een mooi oud Nederlands woord. En dat kwiek maken is ook precies de kern van jullie project. Jullie komen écht dichtbij de mensen. Geweldig dat zij door jullie weer perspectief zien.“
Dit en nog veel meer mooie woorden werden geuit door de Age Friendly Cultural City-jury. Onder voorzitterschap van Hedy d’Ancona werden Kaliber Kunstenschool, Fit-ART en de (sociale) partners in Oldenzaal positief kritische vragen gesteld.

Het leidde tot een mooi en interessant gesprek. Wethouders Alida Renkema (cultuur) en Rob Christenhusz (zorg en welzijn) van Oldenzaal waren krachtig in hun woorden dat Oldenzaal kunst en cultuur – naast sport en bewegen - hoog op de agenda zet als belangrijk middel in het sociaal domein. Het project Twents Zilver wordt zowel vanuit Kunst als vanuit Welzijn steeds aangehaald als goed en werkend voorbeeld.

Voor Kaliber Kunstenschool en Impuls is dit succes aanleiding om samen de schouders eronder te zetten en Twents Zilver, Kwiek met Kunst goed te borgen in Oldenzaal en te verbreden naar meer gemeenten in de regio Twente. “De vraag naar Twents Zilver, gericht op de aanpak van eenzaamheid onder ouderen, neemt toe. Het mooie van de inzet van cultuur als middel is dat het niet alleen eenzaamheid tegengaat, maar ook bijdraagt aan mentale- en fysieke gezondheid, kwaliteit van leven en zingeving, zoals uit meerdere onderzoeken blijkt. En al deze positieve effecten zien we ook bij onze deelnemers. Het is fantastisch dat cultuur niet meer als een luxe goed wordt beschouwd maar steeds meer erkend wordt als een welzijn bevorderend middel”, aldus Encarnita Sánchez Manager Sociaal Domein Kaliber.

Op 17 mei valt de beslissing, tot dan toe is het duimen draaien. “Dit hebben we toch maar mooi met z’n allen bereikt, met de Kwiekmakers en songwriters, fantastische ambassadeurs, geweldige deelnemers en alle mensen die dit project ondersteunen. Samen hebben we Kwiek met Kunst gemaakt tot wat het nu is. Natuurlijk gaan we door, hoe meer mensen we bereiken hoe beter!”, aldus projectleider Tineke Posthumus. 

Meer informatie over Twents Zilver, Kwiek met Kunst? Kijk op www.twentszilver.nl.