Zo stemt u voor de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd

09 maart 2021


Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces iets anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van het coronavirus op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden en er voldoende ventilatie is. Voordat de stembureauleden met hun werk beginnen, doen zij een gezondheidscheck. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen. Als u klachten heeft gaat u uiteraard ook niet naar het stembureau. U kunt dan iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel, vraagt kiezers om de handen te reinigen en let erop dat zij in het stemlokaal een mondkapje dragen. Kiezers ondergaan bij aankomst een gezondheidscheck met vragen over klachten.

Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus. Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden. De potloden, stemhokjes, tafels, etc. in het stembureau worden geregeld gereinigd.

Andere mogelijkheden om te stemmen

Volmacht

Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. Een volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt, niet door iemand die per brief stemt. Hoe u een volmacht afgeeft staat op de achterzijde van de stempas. Vergeet niet om de volmacht te tekenen én degene die namens u uw stem uitbrengt een kopie (of foto) van uw legitimatiebewijs mee te geven.

Briefstemmen

Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht).
De gemeente heeft afgestemd met de Oldenzaalse verzorgingshuizen op welke momenten bewoners hun briefstem persoonlijk kunnen afgeven. Alle bewoners hebben hierover een flyer ontvangen van de gemeente Oldenzaal.
Voor meer informatie over briefstemmen kunt u bellen met 0800-1351.

Vroegstemmen

Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunnen kiezers stemmen in het stadhuis of bij ’t Blikpunt aan de Operalaan. Die dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 7.30 - 21.00 uur.

En dan… het veilig tellen van de stemmen

Op alle locaties kan in het stemlokaal op 1,5 meter afstand geteld worden. Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag tellen de tellers in het stadhuis en ’t Blikpunt alleen het aantal kiezers. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard.

De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden in de loop van woensdag geteld. De uitkomsten daarvan worden tegelijk met de andere uitkomsten - dus na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur - medegedeeld.

Tip voor alle stemmers: check voordat u gaat stemmen de informatie over de stemlocaties op
www.oldenzaal.nl/verkiezingen