Zonneveldenbeleid voor Noordoost-Twentse gemeenten

01 november 2018

In het jaar 2023 willen de vier Twentse gemeenten 20% duurzame opwekking (elektriciteit en warmte) realiseren. Daken moeten zo vol mogelijk worden gelegd met zonnepanelen, maar daarmee kan uiteindelijk slechts circa 10% van de benodigde energie opgewekt worden. Windenergie is op dit moment niet mogelijk, omdat Noordoost Twente een Nationaal Landschap is. Daarom zijn naast biogas ook zonnevelden noodzakelijk om aan deze doelstelling voor de energietransitie in Noordoost Twente te voldoen.

Ontwikkelingsmogelijkheden in Noordoost-Twente

De Noordoost-Twentse gemeenten hebben samengewerkt aan een beleidsnota voor ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden. Met het vastgestelde conceptbeleid kan richting worden gegeven aan de inpassing van deze initiatieven. Het beleid omschrijft waar zonnevelden toegestaan zijn en op welke wijze deze ingepast kunnen worden. De eerste voorkeur gaat uit naar plaatsing op daken. Daarnaast wordt ruimte geboden voor ontwikkelingen op  cultuurgronden.

Randvoorwaarden

De ontwikkeling moet ruimtelijk goed worden ingepast in het landschap. Daarnaast wordt aan ontwikkelende partijen gevraagd de directe omgeving vroegtijdig te betrekken en hun belangen mee te nemen bij de ontwikkeling. Ook zijn er in het beleid richtlijnen opgenomen over vormen van participatie in het project. Tevens wordt bij grootschalige ontwikkelingen, ter compensatie, gevraagd om een ruimtelijke kwaliteitsinvestering.

zonnevelden1.jpg