Noodopvang scholen en kinderdagverblijven


De Rijksoverheid heeft bepaald dat alle Buitenschoolse Opvang organisaties in Nederland tot nader order gesloten zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ouders die werken in de zogenaamde cruciale beroepen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel gebruik maken van noodopvang voor BSO. Basisscholen en kinderopvang (0-4 jaar) zijn regulier geopend.

Wanneer kan mijn kind naar de noodopvang?

De Buitenschoolse Opvang organisaties zijn verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De Rijksoverheid heeft een lijst met cruciale beroepen samengesteld. 

Wanneer kan ik gebruik maken van de noodopvang?

Noodopvang is voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Ook wanneer één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de noodopvang. De Rijksoverheid zegt hierover: “Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt, kunnen ze noodopvang krijgen op één van de noodlocaties. Beide ouders met een cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven”.

Probeer dus zoveel mogelijk om zelf thuis de buitenschoolse opvang van uw kinderen te regelen. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk groepsvorming voorkomen.

Waar kan ik mij melden voor noodopvang?

Voor aanmeldingen van noodopvang kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf/BSO.

Heeft u het gevoel dat u het thuis niet redt?

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor u het gevoel hebt dat u het thuis niet meer redt. Ook kan er sprake zijn van ziekte of andere problemen. Het is belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt. Dit kan bij uw school, kinderopvang, of u kunt bellen met de jeugdconsulent van de gemeente Oldenzaal, telefoonnummer (0541) 58 11 11. 

Samen zorgen we dat u passende hulp of ondersteuning ontvangt en kunnen we deze onzekere periode op een goede manier doorkomen!