Oekraïne

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van de mensen in Oekraïne, de oorlog en de gevolgen ervan houdt velen van ons bezig. We krijgen regelmatig vragen van betrokken inwoners, ondernemers en organisaties die op een of andere manier willen helpen.

Voor diegenen die willen weten hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen hebben we een aantal initiatieven op een rij gezet.

Landelijk, maar ook in Twente zijn er meerdere (grotere) initiatieven gestart om Oekraïners te helpen. Als u wilt helpen, dan kunt u het beste bij deze initiatieven aansluiten.

Landelijk

Regionaal

In Oldenzaal


Als Oekraïense vluchteling mag u gratis reizen op vertoon van uw paspoort indien u in reist of een vervolg reis heeft om herenigd te worden met uw familie. Het gratis reizen is niet bedoeld voor dagjes uit, etc. Voor meer informatie kunt u kijken op Vrij reisrecht voor Oekraïense vluchtelingen - OV-NL

Voor meer informatie kunt u kijken op maken van www.nsinternationaal.nl


Oekraïense vluchtelingen zijn niet verplicht zich meteen als vluchteling of asielzoeker bij het COA te laten registreren. Door afspraken die de EU met Oekraïne heeft kunnen zij een jaar, met mogelijke verlenging tot 3 jaar, met een bijzondere status binnen de EU reizen en verblijven. Wat dit betekent voor de opvang of verblijf van vluchtelingen is helaas nog onduidelijk. 

Basis Registratie Personen (BPR)

Er is landelijke de afspraak gemaakt dat Oekraïnse vluchtelingen zich kunnen registreren in de Basis Registratie Personen (BRP). Formeel hoeft dat niet omdat Oekraïners in de Europese Unie vrij mogen reizen, maar door zich te registreren kan er betere ondersteuning worden geboden.

Particuliere opvang

Ook bij particuliere opvang is het voor ons van belang om in kaart te brengen wie er waar in Oldenzaal verblijven. Bent u of kunt u iemand in Oldenzaal die onderdak biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne? Dan vragen wij u vriendelijk om dit te melden via oekraine@oldenzaal.nl.


De Rijksoverheid is op dit moment druk bezig alle opvangplekken die er nog zijn beschikbaar zijn klaar te maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De Rijksoverheid vraagt nu nog niet om plekken bij bedrijven of mensen thuis beschikbaar te stellen voor opvang. Mocht de nood zo hoog worden dat de plekken bij mensen in huis nodig zijn, dan zal dat via de officiële kanalen van de Rijksoverheid gecommuniceerd worden.

Noodopvanglocatie in Oldenzaal

Momenteel wordt de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voorbereid. Hiervoor wordt een tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 60 mensen ingericht aan de Bentheimerstraat 15. De locatie in Oldenzaal is één van de verblijfslocaties in Twente die door de gemeenten wordt opgezet voor Oekraïense vluchtelingen. 

Particuliere opvang

Ook bij particuliere opvang is het voor ons van belang om in kaart te brengen wie er waar in Oldenzaal verblijven.  Bent u of kunt u iemand in Oldenzaal die onderdak biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne? Dan vragen wij u vriendelijk om dit te melden via oekraine@oldenzaal.nl.


Geldinzameling

U kunt doneren aan Giro555 of één van de andere initiatieven. Uw gift zorgt ervoor dat hulporganisaties kunnen helpen met voedsel, onderdak en andere noodhulp. 
Wilt u meer doen? Dat kan bijvoorbeeld door dit te delen met familie en vrienden of door een eigen inzamelingsactie te starten.

Inzameling van spullen

Landelijk en ook in Twente zijn al meerdere grotere initiatieven gestart waarbij al veel goede afstemming is met Oekraïne en Polen. Als u wilt helpen met spullen, dan kunt u het beste bij één van de de bestaande initiatieven aansluiten. Op hun websites staat een actueel overzicht van de spullen waar zij behoefte aan hebben. De gemeente Oldenzaal verzamelt zelf geen spullen in voor Oekraïne. 

Verblijfplaatsen en logeeradressen

Vluchtelingenwerk Nederland heeft een registratiepunt geopend voor mensen die een Oekraïense vluchteling in huis willen nemen: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen

Vrijwilligerswerk

Wilt u Oekraïense vluchtelingen helpen in Oldenzaal. Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij Stichting Impuls via info@impuls-oldenzaal.nl, zij coördineren de inzet van vrijwilligers in Oldenzaal. 


Hebt u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar oekraine@oldenzaal.nl

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u enkele veelgestelde vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze informatie zal regelmatig worden bijgewerkt.

 • Moet ik me inschrijven bij de gemeente Oldenzaal?
  Antwoord: U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente. Maak een afspraak voor deze inschrijving bij de afdeling Burgerzaken. Of bel voor een afspraak met telefoonnummer (0541) 58 81 11. Neem uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) mee. Heeft u niet de Oekraïense nationaliteit, neem dan uw verblijfsvergunning mee. 

  Heeft u deze documenten niet bij zich dan kunt u vervangende documenten aanvragen bij de consulaire afdeling van de Oekraïense Ambassade in Den Haag. Головна | Посольство України в Королівстві Нідерланди, Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag, telefoonnummer (070) 362 60 95. In andere gevallen kunt u worden doorverwezen voor een aanvullend herkomst- en identificatieonderzoek.

  Let op:
  Het is van belang dat uw zich zo spoedig mogelijk inschrijft bij de gemeente. Dat is nodig om een beroep te doen op ondersteuning en leefgeld.

 • Moet ik mij uitschrijven als ik vertrek uit de gemeente?
  Antwoord: Ja, u dient zich uit te schrijven. Als u vertrekt naar het buitenland moet u zich melden bij de gemeente waar u inschreven staat. Als u vertrekt naar een andere gemeenten in Nederland, schrijft u zich bij de nieuwe gemeente in. U wordt dan automatisch door de gemeente Oldenzaal uitgeschreven. Geef u verhuizing altijd binnen vijf werkdagen door.

 • Wat is BRP?
  Antwoord: BRP, staat voor Basis Registratie Personen. De overheid heeft de juiste gegevens nodig van haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. U bent verplicht zich in te schrijven in de BRP. Dat kan bij de gemeente Oldenzaal afdeling Burgerzaken. Bekijk PDFde folder of PDFпрочитати папку

 • Hoeveel leefgeld krijg ik?
  Antwoord: Volwassenen en kinderen krijgen €260 per maand per persoon. U kunt hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen. De gemeente keert het bedrag uit op de eerste van elke kalendermaand. Wanneer de gast zich halverwege de maand registreert bij de gemeente ontvangt hij een naar rato berekend bedrag. Woont u bij een gastgezin? Dan ontvangt u naast het leefgeld een extra bedrag per maand het wooncomponent. Volwassenen ontvangen €215 per maand extra en kinderen €55 per maand. Dit is geregeld in “Regeling opvang ontheemden Oekraïne”. U kunt dit geld gebruiken om een bijdrage te leveren in de kosten die uw gastgezin extra maakt. Daarnaast kunt u dit geld ook gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport.
   
 • Hoe kan ik leefgeld aanvragen?
  Antwoord: U ontvangt een uitnodiging om een voorschot op uw leefgeld op te halen. Hiervoor moet u in ieder geval ingeschreven staan (BRP) bij de gemeente. Zodra u een rekening bij een Nederlandse bank kunt openen, wordt het leefgeld per bank betaald. meer informatie hierover volgt nog.
   
 • Wanneer vervalt mijn recht op leefgeld?
  Antwoord: Als u betaald werk gaat doen, stopt het recht op uw leefgeld. Uw partner en kinderen houden wel recht op het leefgeld. Geef dus aan ons door als u een baan heeft gevonden. Verlaat u de gemeente Oldenzaal? Dan vervalt het recht op leefgeld.
   
 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?
  Antwoord: Als u ingeschreven bent in de gemeente, ontvangt u leefgeld van de gemeente. Als uw (woon- of werk-) situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor dit leefgeld. Daarom vragen wij u maandelijks  om een zogenoemde statusformulier in te leveren bij het Stadhuis aan de Ganzenmarkt 1. Dit kan tijdens openingstijden van het stadhuis bij de receptiemedewerker of buiten openingstijden in de brievenbus naast de hoofdingang. Dit formulier ontvangt u per post. Dit geldt alleen voor de Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven. U kunt wijzigingen natuurlijk ook op andere wijze bij ons melden.
   
 • Mag ik werken?
  Antwoord: Vanaf 1 april 2022 mag u werken in loondienst. Dit geldt als u rechtmatig in Nederland verblijft. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet de werkgever een melding doen bij UWV, zodra u in dienst treedt. U heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Zoals recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.
   
 • Kan ik een Oekraïense vluchteling werk aanbieden en in dienst nemen? 
  Antwoord: Vanaf  4 maart 2022 is de tewerkstellingsplicht voor werkgevers die Oekraïners en derdelanders (die onder de werking van de EU-richtlijn “Tijdelijke bescherming” vallen) en in loondienst werken, vervallen. Voor werken in loondienst geldt het volgende. Werkgevers moeten ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden bij het UWV te melden als zij een vluchteling in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk te verrichten. De werkgever moet dan wel beschikken over een vrijwilligersverklaring. Meer informatie: www.werk.nl
   
 • Moet ik mij verzekeren?
  Antwoord:
  - Aansprakelijkheidsverzekering (WA): In veel gevallen zijn ontheemden uit Oekraïne meeverzekerd op de Aansprakelijkheidsverzekering van het gasthuishouden. Voor schade toegebracht aan de woning en/of inboedel van het gasthuishouden dient ook in eerste instantie op de eigen woonhuis- en/of inboedelverzekering geclaimd te worden. De verzekeraars Centraal Beheer Achmea, Melior en AxaXL hebben afgesproken dat dit geen gevolgen heeft voor de premie. Indien de Aansprakelijkheidsverzekering, woonhuisverzekering of inboedelverzekering (afhankelijk van de veroorzaakte schade) van het gasthuishouden geen dekking biedt, kan na schade een claim worden ingediend via de gemeente. Op grond van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne is elke gemeente verplicht een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor ontheemden in de particuliere opvang. Centraal Beheer Achmea: volgt de regels m.b.t. aansprakelijkheid van de Vrijwilligersverzekering (hier zitten wij als gemeente Oldenzaal ook bij). Deze verzekering biedt deze uitbreiding kosteloos aan..
  - Opstalverzekering: de gemeente sluit geen opstalverzekering voor u af.
  - Autoverzekering: De Oekraïense WA- verzekering heeft een vertegenwoordiger (correspondent) in Nederland aangesteld. Deze regelt de WA-schade door een Oekraïens voertuig en schiet de schade voor. Als voorwaarde moet de Oekraïense WA-verzekeraar bevestigen dat er een groene kaart is afgegeven en dat deze geldig is op de schadedatum. De Oekraïense WA-verzekeraar betaalt de vertegenwoordiger vervolgens terug. Wanneer de Oekraïense WA-verzekeraar niet terug kan betalen, of in het uiterste geval failliet is, dan staat het Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars garant. Lees meer over verzekeringen.
   
 • Moet ik een zorgverzekering afsluiten als in in Nederland ga werken?
  Antwoord: Als u in Nederland werkt moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en premie betalen. U kunt dan ook een zorgtoeslag worden aangevraagd. Meer informatie en aanvragen: www.belastingdienst.nl. Werkt u niet? Dan worden de zorgkosten betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden of uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA).
   
 • Heb ik recht op kinderbijslag?
  Antwoord: Bent u een Oekraïense vluchteling? En werkt u niet in Nederland? Dan kunt u geen kinderbijslag aanvragen. Indien u wel werkt kan het zijn dat u wel recht heeft op kinderbijslag. U kunt contact opnemen met de Sociale Verzekerings Bank voor meer informatie (ook in het Oekraïens).  
   
 • Hoe lang is mijn rijbewijs geldig in Nederland?
  Antwoord: De geldigheid van uw rijbewijs vervalt 150 dagen na uw inschrijving bij de gemeente (BRP). Het Rijk heeft aangegeven om op korte termijn tot een uitspraak te komen over mogelijke uitzonderingsregelingen. Op het moment dat daarover meer bekend is, zullen wij de informatie hierover delen.
   
 • Hoe word ik gastgezin?
  Antwoord: Gasthuishoudens kunnen zich aanmelden bij de organisatie TakeCareBnB. Wilt u helpen, maar weet u niet hoe? NuTwente coördineert de verschillende doelgroepen en zorgt voor gastfamilies in Twente. Dit doen zij in overleg met de Veiligheidsregio Twente en organisaties zoals vluchtelingenwerk.
   
 • Word ik gekort op mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?
  Antwoord: Het uitgangspunt is dat het tijdelijke verblijf van een Oekraïense vluchteling(en) geen gevolgen heeft voor de hoogte van een bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een uitkering via het UWV. Als u een (bijstands)uitkering ontvangt en een vluchteling opvangt dient u dit wel bij de gemeente, het UWV of de SVB te melden. Dat heeft gedurende de eerste zes maanden geen gevolgen voor uw uitkering.  Als u een onkostenvergoeding ontvangt van uw gast, meld dit dan.
   
 • Hou ik recht op mijn toeslagen als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang? 
  Antwoord: Het kabinet vindt het niet wenselijk dat een gasthuisgezin minder toeslag ontvangt wanneer zij een vluchteling in huis opvangen. Het kabinet werkt daarom aan een oplossing om dit te voorkomen. De uitwerking, door middel van een wetsaanpassing met terugwerkende kracht, wordt nog uitgewerkt. Vooruitlopend daarop zal de belastingdienst Toeslagen, wanneer een wijziging wordt doorgegeven, die de samentelling van het huishouden wijzigt, de toeslag hierop niet aanpassen. Let op! Het is van belang dat de vluchteling zich tijdig, correct en volledig inschrijft via de BRP bij de gemeente Oldenzaal. Krijgt u toch een brief over partnerschap of medebewoner voor de toeslagen? Neem dan contact op met de belastingdienst! Lees meer op de website van de belastingdienst.
   
 • Ga ik meer betalen voor mijn waterschapbelasting en gemeentelijke belasting, als ik Oekraïners opvang?
  Antwoord: De hoogte van enkele lokale heffingen die aan huishoudens worden opgelegd zijn gebaseerd op de omvang van een huishouden. Bij de gemeentelijke belasting geldt dit bijvoorbeeld voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bij de waterschappen geldt dit bijvoorbeeld voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Uitgangspunt is dat de gasthuishoudens geen negatieve gevolgen ondervinden op de te betalen lokale heffingen en op de eventuele kwijtschelding daarvan wanneer zij vluchtelingen opvangen uit Oekraïne. Bij kwijtschelding van belasting tellen leefgelden van ontheemden uit Oekraïne niet mee. Bij kwijtschelding wordt in principe het inkomen van woningdelers in aanmerking genomen bij de beoordeling.
   
 • Heb ik recht op een vergoeding als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?
  Antwoord: Nee, u hebt geen recht op een vergoeding. U kunt wel met uw gasten afspraken maken over een eventuele bijdrage. 
   
 • Ben ik als gastgezin verplicht huisdieren op te vangen?
  Antwoord: Sommige vluchtelingen uit Oekraïne nemen hun huisdier mee op hun vlucht. Als gasthuishouden kunt u bij de inschrijving dat u een opvangadres wilt zijn, aangeven of u wel of geen bezwaar heeft tegen het meebrengen van een huisdier door uw gast.
   
 • Ik heb mijn huisdier meegenomen. Is bezoek aan een dierenarts verplicht?
  Antwoord: Ja, zodra u met uw huisdier in Nederland bent aangekomen is een bezoek aan de dierenarts verplicht. Uw huisdier krijgt een gezondheidscheck, er wordt een chip geplaatst en uw huisdier wordt geregistreerd. U ontvangt een paspoort voor uw huisdier. Indien nodig krijgt uw huidier vaccinaties tegen rabiës en ontwormen (Milbermax). U kunt contact opnemen met de volgende dierenartsenpraktijken: Dierenkliniek Losser of  Dierenkliniek Anicura. Indien niet bereikbaar, bel dan het landelijk nummer: (088) 811 33 33 of e-mail info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Meer infromatie: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl
   
 • Ik wil geen gastgezin meer zijn, hoe meld ik mij af?
  Antwoord: Wilt u zich afmelden als gastgezin? Neem dan contact op met de organisatie waar u zich heeft aangemeld om gastgezin te worden (bijvoorbeeld Nu Twente of Takecarebnb). Was er geen organisatie betrokken bij de bemiddeling, neem dan contact op met de gemeente via oekraine@oldenzaal.nl. Laat in die mail contactgegevens achter. Wij nemen dan contact met u op. 
   
 • Kan ik naar de huisarts?
  Antwoord: Ja u kunt gebruik maken van de medische zorg van een huisarts. De gemeente coördineert de huisartsenzorg. Bij het intakegesprek met de gemeente wordt een medisch formulier ingevuld (dit is tevens de inschrijving bij een huisarts). Na de intake wordt u ingeschreven bij een huisarts (praktijk). U wordt daarover geïnformeerd. U kunt zelf contact opnemen met de huisarts. Mocht het nodig zijn dan kan de gemeente hierbij ondersteunen.
   
 • Hoe krijg ik mijn medicatie?
  Antwoord: Medicatie wordt door de huisarts uitgeschreven. De huisarts stuurt het recept door naar de aangesloten apotheek.
   
 • Hoe kan ik naar de tandarts?
  Antwoord: Ja, dat kan. Is er sprake van acute, zeer ernstige pijn en kauwklachten? Bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 met een tandartsenpraktijk bij u in de buurt. Buiten kantooruren kan gebeld worden met het nooddienstnummer (053) 792 00 40 van de Tandarts Post Twente. De kosten kunnen door de tandartspraktijk worden gedeclareerd bij de Gemeente Oldenzaal.
   
 • Moet ik een zorgverzekering hebben?
  Antwoord: U heeft een ‘speciale status’ waarmee u voorlopig in Nederland kunt blijven. Hierdoor heeft u ook recht op zorg, inclusief de Jeugdgezondheidszorg (voor minderjarige kinderen). Omdat u geen Nederlandse zorgverzekering heeft, wordt de zorg vergoed via de Subsidie-regeling Onverzekerden van het CAK. Het gaat dan om medische noodzakelijke zorgkosten, oftewel zorg die valt onder de basisverzekering. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de zorgkosten ná de eerste periode van 3 maanden vergoed zullen gaan worden. Daarnaast wordt er gekeken door het Rijk hoe zorg buiten het basispakket toegankelijk wordt gemaakt voor u. Op het moment dat hierover meer bekend is, zullen wij deze informatie toevoegen.

  Als u asiel heeft aangevraagd dan bent u verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.
   
 • Ik ben gevlucht naar Nederland en heb werk gevonden. Moet ik een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?
  Antwoord: Heeft u een baan gevonden? Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en premie betalen. U kunt dan ook zorgtoeslag aanvragen. Heeft u geen betaald werk? Dan worden de zorgkosten betaald uit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden of uit de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA).
   
 • Hoe kan ik mijn zorgkosten declareren?
  Antwoord: Als u niet werkt en geen eigen zorgverzekering hebt, kunnen huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen en apotheken de gemaakte kosten bij het CAK declareren.
   
 • Kan ik psychosociale ondersteuning krijgen?
  Antwoord: Tijdens de intake met de gemeente wordt besproken of psychosociale ondersteuning noodzakelijk is. Daarnaast kan het voorkomen dat op een later moment psychosociale ondersteuning gewenst is. Indien de noodzaak niet acuut is kan dit via het ‘spreekuur’ van het Sociaal team en de gemeente aangegeven worden. Het Sociaal team is bereikbaar op iedere werkdag tussen 09.00 uur tot 13.00 uur, telefoonnummer (0541) 57 14  14 (kies 2).
   
 • Hoe zit het met de jeugd gezondheidszorg (JGZ)?
  Antwoord: Zodra een kind ingeschreven staat bij de gemeenten en wordt opgenomen in het BRP, ontvangt de JGZ een melding. Ontheemden van 0-18 jaar kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de regionale GGD of JGZ organisatie Ontheemden kunnen in Nederland kosteloos van de jeugdgezondheidszorg gebruik maken. Op dit moment wordt er landelijk door de JGZ bekeken welke hulp geboden kan worden. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma zal hier onderdeel van uit gaan maken, omdat de vaccinatiegraad een collectief belang is. Nadere informatie volgt nog.
   
 • Hoe zit het met de vaccinaties voor baby’s en kinderen?
  Antwoord:
  -Gehoorscreening: Tot de leeftijd van 3 maanden heeft uw kind recht op de neonatale gehoorscreening. Inschrijving in de gemeente is hiervoor noodzakelijk.
  - Hielprik: In Oekraïne wordt met de hielprik gescreend op slechts 4 ziekten. Zuigelingen die in Oekraïne al een hielprik hebben gehad, hebben er daarom toch belang bij om ook de Nederlandse hielprik te krijgen. Tot de leeftijd van 6 maanden heeft uw kind recht op de Nederlandse hielprik. Inschrijving in degemeente is hiervoor noodzakelijk. De vergoeding vindt plaats via de gebruikelijke verrekening van het RIVM.
  - Rijksvaccinatieprogramma (RVP): JGZ zorgt dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar uit Oekraïne zo snel mogelijk gevaccineerd worden voor het RVP (zoals rodehond en mazelen).

 • Hoe kan ik anticonceptie aanvragen?
  Antwoord: Het recept voor de anticonceptie moet worden voorgeschreven door een huisarts, verloskundige of een andere professional die dit recept mag uitschrijven. U vraagt een recept voor anticonceptie bij uw eigen huisarts. Deze stuurt een recept door naar een aangesloten apotheek. Deze apotheek levert de anticonceptiemedicatie bij u af. De anticonceptie valt niet onder de dekking van de basisverzekering. 

 • Kan ik mij op COVID19 laten testen?
  Antwoord: U kunt zich niet langer op COVID laten testen bij de GGD. U doet een zelftest. Bij een positieve test gaat u in quarantaine.

 • Kan ik mij laten vaccineren tegen COVID19?
  Antwoord: Ja dat is mogelijk. De GGD wil u de gelegenheid geven om u zo spoedig mogelijk te laten vaccineren tegen COVID19. U kunt gebruik maken van inloopspreekuren of een afspraak maken bij de GGD via telefoonnummer 0800-7070. Dit kan ook als u niet in het bezit bent van een BSN-nummer. GGD Twente overlegt met de opvanglocaties over mogelijke vaccinatie op locatie. Bekijk PDFde folder of PDFпрочитати папку.

 • Mag mijn kind naar school?
  Antwoord: Ja, Kinderen die zijn ingeschreven bij de gemeente in het BRP, kunnen naar school.
   
 • Hoe schrijf ik mijn kind in voor het onderwijs?
  Antwoord: Inschrijven kan via het aanmeldformulier voor het onderwijs. Dit wordt tijdens het intake gesprek samen met u ingevuld.
   
 • Moet ik mijn kind inschrijven bij het Onderwijs als uw kind digitaal onderwijs volgt?
  Antwoord: Het kan van meerwaarde zijn om uw kind ook in te schrijven bij het Nederlandse onderwijs. Op die manier kan uw kind deelnemen aan activiteiten, die vanuit het onderwijs georganiseerd worden. Uw kind kan zijn/haar eigen lessen volgen, maar heeft daarnaast ook Nederlandse ‘klasgenoten’ en activiteiten.
   
 • Kan mijn kind naar de kinderopvang?
  Antwoord: Ja, dat kan. U heeft echter geen recht op de kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat u de kosten voor de opvang zelf moet betalen. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor eventuele kinderopvang. Nadere informatie volgt. Heeft u kinderopvang nodig? Neem dan contact op via oekraïne@oldenzaal.nl
   
 • Waar kan ik de Nederlandse taal leren?
  Antwoord: Op dit moment worden er afspraken gemaakt, zodat u de mogelijkheid krijgt om Nederlandse taallessen te volgen. Meer informatie hierover zal binnenkort beschikbaar zijn. In afwachting daarvan is het al wel mogelijk om deel te nemen aan het Praathuis. Voor meer informatie kijk op Impuls Oldenzaal - Activiteiten cursussen diensten of stuur een e-mail naar info@impuls-oldenzaal.nl
 • Kan ik mij aanmelden bij verenigingen in Oldenzaal?
  Antwoord: Ja dat kan. U kunt zich inschrijven bij een van de Oldenzaalse verenigingen. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u zich melden bij Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.
   
 • Als vereniging krijg ik een aanmelding van een vluchteling. Hoe ga ik hiermee om?
  Antwoord: U kunt als bestuur bepalen hoe u omgaat met de aanmelding van een vluchteling. Indien u financiële vragen heeft over contributie, kleding, attributen e.d. dan kunt u contact opnemen met het armoedepreventieloket van Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.
   
 • Kan ik meedoen aan activiteiten?
  Antwoord: Op dit moment wordt er gewerkt aan een activiteitenprogramma. Het programma wordt verspreid over meerdere locaties. Meer informatie via Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.
   
 • Ik wil als vereniging of vrijwilliger een bijdrage leveren aan activiteiten. Waar kan ik dit melden?
  Antwoord: U kunt dit doorgeven via Impuls: info@impuls-oldenzaal.nl.

Ons helpt Ons

Ons Helpt Ons is sociale kaart van de gemeente Oldenzaal. Alle informatie op gebied van onderwijs, sport, vrije tijd, gezondheid(zorg), noodnummers etc. vindt u daar overzichtelijk bij elkaar op één plek.

Afbeelding: Ons Helpt Ons logo