default iconOldenzaal Centraal, Parallelstraat e.o.

Status: ontwerpbestemmingsplan

Met ingang van 7 september 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Oldenzaal Centraal, Parallelstraat e.o.” gedurende zes weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet voor het gebied tussen de Groene Loper (Helmichstraat) en de Boerskottenlaan in de transformatie van een oud bedrijfsterrein naar wonen-werken.

Inzagetermijn

Met ingang van 7 september 2022 kunt u zes weken lang - tot en met 18 oktober 2022 - schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met Nicole Latka van team Ontwikkeling, via n.latka@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Verbeelding
Toelichting
Regels

Bijlagen bij toelichting
Bijlage 1 - Toets Ladder voor duurzame verstedelijking
Bijlage 2 - Vooronderzoek Bodem
Bijlage 3 - Rapport bodemonderzoek
Bijlage 4 - Digitale Watertoets
Bijlage 5 - Onderzoeksrapport Water
Bijlage 6 - Quick scan Flora en fauna
Bijlage 7 - Vleermuisonderzoek
Bijlage 8 - Nader onderzoek Flora en fauna
Bijlage 9 - Stikstof onderzoek
Bijlage 10 - Inventariserend archeologisch veldonderzoek
Bijlage 11 - Memo verkeer en parkeren
Bijlage 12 - Akoestisch onderzoek 
Bijlage 13 - Quick scan bedrijven en milieuzonering
Bijlage 14 - Onderzoek externe veiligheid
Bijlage 15 - Memo luchtkwaliteit
Bijlage 16 - Trillingonderzoek

Bijlagen bij regels
Bijlage 1 - Beeldkwaliteitplan
Bijlage 2- Nota parkeernormen Oldenzaal
Bijlage 3 - Staat van bedrijfsactiviteiten

Inzien van de stukken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan ook via n.latka@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11

Vragen?

Voor algemene vragen over bestemmingsplannen kunt u terecht bij de Publieksbalie telefoonnummer (0541) 58 81 11.

schets parallelstraat e.o.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier