Oldenzaal zet in op spraakmakende evenementen

08 maart 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Voor organisatoren van evenementen wordt het vanaf 8 maart 2023 gemakkelijker om een vergunning aan te vragen. Ook wordt het subsidiebeleid duidelijker en wordt aan organisatoren een bijdrage gevraagd voor het leveren van goederen en diensten, onder andere voor energie, gebruik van dranghekken en afvalcontainers. Dit, en nog meer, staat in het nieuwe evenementenbeleid dat door het college van B&W vandaag is vastgesteld.

Oldenzaal wil graag spraakmakende en kwalitatief hoogwaardige evenementen in de stad. Alle informatie over evenementen was voorheen versnipperd en stond in diverse nota’s en beleidsstukken. Vanaf nu is er één integraal en breed gedragen evenementenbeleid. Betrokken partijen, zoals ondernemers, evenementorganisatoren, inwoners, Oldenzaal Promotie, hebben hierover met de gemeente meegedacht. Van workshops en interviews tot enquêtes en bewonersavond. De toekomstvisie: we zetten Oldenzaal als aantrekkelijke evenementenstad op de kaart! 

Wijzigingen voor organisatoren

Met het nieuwe beleid wordt het subsidiebeleid voor evenementenorganisatoren duidelijker en wordt het gemakkelijker om een vergunning aan te vragen. Een deel van de aanvraag is namelijk al ingevuld. Ook wordt bij het toekennen van de subsidie meer gestuurd op een breder cultureel aanbod: muziek, sport en evenementen. Hiervoor kan een organisator een stimuleringsbedrag krijgen bovenop het basissubsidiebedrag. Aan organisatoren wordt medio 2024 een vergoeding gevraagd voor het gebruik van gemeentelijke goederen en diensten. In 2023 inventariseert de gemeente deze kosten per evenement. Een jaar later wordt vervolgens een passende bijdrage aan de organisatoren gevraagd.

Drie nieuwe locaties

Voor inwoners betekent het nieuwe beleid een divers en kwalitatief hoogwaardig evenementen-aanbod. Met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de stad. Daarnaast komen er straks drie nieuwe evenementenlocaties bij: Park Stakenkamp, Binnenstadstuinen en Kalheupinkpark. Het omgevingsplan wordt hierop aangepast.

Oldenzaal Promotie

Oldenzaal Promotie is verantwoordelijk voor de evenementencoördinatie. Zij coördineren en publiceren de evenementenkalender, ondersteunen in de marketing en communicatieactiviteiten en zijn eerste aanspreekpunt voor evenementenorganisatoren. 
 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier