Oldenzaals drugsonderzoek: geen uitzonderlijke resultaten

28 maart 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het zal geen verrassing zijn dat ook in Oldenzaal drugs worden gebruikt, de resultaten van het rioolwateronderzoek geven een objectief beeld van het totale drugsgebruik in Oldenzaal. Er zijn geen uitzonderlijke resultaten gevonden, maar wel aandachtspunten om mee aan de slag te gaan. Een toelichting op de uitkomsten staat op de agenda van de gemeenteraad. Daarnaast wil het college de uitkomsten met partners in Oldenzaal bespreken. 

De gemeente Oldenzaal heeft een onderzoek laten doen naar drugsgebruik onder jongeren (tot 18 jaar oud) en jongvolwassenen (tussen 18 en 27 jaar oud). Het Trimbos-instituut is hiervoor ingeschakeld om dit aan de hand van deskresearch, interviews en focusgroepen met professionals, ouders en jongeren te doen. Daarnaast geeft het rioolwateronderzoek - door wateronderzoeksinstituut KWR - inzicht in het totale drugsgebruik voor een aantal specifieke drugs in de gemeente. Een nulmeting en objectief beeld van het drugsgebruik, dat was het doel. Oldenzaal is hiermee de eerste gemeente in de regio Twente die dit onderzoek heeft laten uitvoeren.

Burgemeester Patrick Welman: “Voor dit onderzoek waren er wel geluiden, maar nauwelijks inzicht in het drugsgebruik in Oldenzaal. Met de uitkomsten van het dit onderzoek hebben we dat nu meer gekregen. Als het om drugsgebruik gaat hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De uitkomsten willen we nu dan ook gaan bespreken.”

Trimbos onderzoek: gebruik in Oldenzaal lager of vergelijkbaar 

Uit deskresearch van het Trimbos onderzoek komt naar voren dat het drugsgebruik van jongeren uit Oldenzaal vergelijkbaar lijkt met dat van jongeren in de regio Twente: jongeren die gebruiken, gebruiken met name cannabis. 
Wanneer jongvolwassenen drugs gebruiken, gebruiken zij met name cocaïne, xtc en sommigen cannabis. Ook werd genoemd dat sprake zou zijn van het gebruik van 3-MMC. Professionals, ouders, jongeren en jongvolwassenen geven aan dat er verschillende factoren zijn die drugsgebruik bevorderen: de makkelijke verkrijgbaarheid, lage prijzen van drugs ten opzichte van alcohol, groepsdruk of de behoefte om te willen experimenteren. Daarnaast is het alcoholgebruik onder jongeren in deze regio erg hoog in vergelijking met andere Nederlandse jongeren. Een punt van aandacht, omdat dit drempelverlagend kan werken.

Rioolwateronderzoek in Oldenzaal

Bepaalde zorgen die worden geuit over het gebruik rondom cannabis en 3-MMC door jongeren in de gemeente Oldenzaal worden niet bevestigd aan de hand van de resultaten uit het rioolwateronderzoek. Het rioolwater bevat onder andere resten van drugs die gebruikt zijn door de totale bevolking in het gebied. In november 2022 is door wateronderzoeksinstituut KWR een week lang iedere dag een monster genomen uit de Oldenzaalse waterzuiveringsinstallatie (verzorgingsgebied van ongeveer 44.000 mensen). Het onderzoek richtte zich op zes soorten drugs: amfetamine (speed), MDMA (ecstasy), methamfetamine (crystal meth), 3-MMC/4-MMC, cocaïne en cannabis. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met andere gemeenten in Nederland waar dit onderzoek eerder heeft plaatsgevonden. De resultaten laten zien dat het gebruik van de gemeten drugs in Oldenzaal beperkt is (en dat van crystal meth niet boven de meetbare grens uitkomt). Het gebruik van de stimulerende drugs amfetamine, 3-MMC en 4-MMC is zeer laag. Dat geldt ook voor het gebruik van cannabis.
Wat betreft cocaïne en MDMA (ecstasy) zijn de resultaten lager of vergelijkbaar met de metingen in andere gemeenten die bekend zijn. Ook in Oldenzaal worden deze drugs met name in het weekend gebruikt.

Preventie van drugsgebruik onder jongeren

Het doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren beginnen met drugs. De rol van de gemeente Oldenzaal is hierbij tweeledig. Het formuleren van een preventief aanbod en partijen bij elkaar brengen. Dit doen we onder andere door samen te werken met onderwijsinstellingen, professionals, ouders en jongeren. Denk hierbij aan specifieke voorlichting via het onderwijs, opvoedondersteuning en naschoolse activiteiten zoals Actief na school, geïnspireerd op het IJslands preventiemodel.

Gesprekken voeren over de resultaten

Als het om drugsgebruik gaat ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat drugsgebruik onder jongeren wordt voorkomen of verantwoord plaatsvindt onder jongvolwassenen.

Een toelichting van de resultaten staat op de agenda van de gemeenteraad. De komende periode wordt gebruikt om met verschillende partijen in gesprek te gaan over de resultaten en aanbevelingen.
 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier