Omvormingen Biodiversiteit

We gaan de komende vier jaren ca. 6% van het openbaar groen in Oldenzaal omvormen om daarmee meer biodiversiteit te creëren en tevens een taakstellende bezuiniging te behalen van ca. € 40.000,- op jaarbasis. Daarbij krijgen doorgaande linten langs ontsluitingswegen en kansrijke locaties de voorrang. Met dit vierjaren plan realiseren we de helft van de wens uit de groenvisie.

Bekijk biodiversiteit op de kaart


We gaan de komende vier jaren ca. 6% van het openbaar groen in Oldenzaal omvormen. Daarbij krijgen doorgaande linten langs ontsluitingswegen en kansrijke locaties de voorrang. Met dit vierjaren plan realiseren we de helft van de wens uit de groenvisie. Het plan is in samenwerking met het IVN en de Oldenzaalse bijenvereniging tot stand gekomen. De gemeente Oldenzaal voert dit plan uit in samenwerking met de lokale aannemers en met de hulp van natuurverenigingen.

Waarom gaat dit gebeuren?

Dit plan is gericht op meer groenbeleving, biodiversiteit en bezuinigingen op het groenonderhoud.

Wat betekent dit voor mij?

Door de omvorming van het openbaar groen dalen de gemeentelijke kosten voor het groenonderhoud. Er ontstaat door de omvorming een verruiging van het beeld.


In 2016 wordt gestart met de omvorming van het openbaar groen in Oldenzaal. We verwachten dat het project in totaal vier jaar gaat duren.


Er zullen een aantal informatieavonden worden georganiseerd. Op het moment dat we groenvakken omvormen die in uw woonomgeving liggen, krijgt u hiervoor als direct aanwonende een uitnodiging. Houd hiervoor ook ons nieuws in de gaten.


U wordt van harte uitgenodigd om ook uw ideeën aan te dragen voor een meer biodivers Oldenzaal. Hiervoor kunt u contact opnemen met René Beckman. Telefoon (0541) 58 81 11, e-mail info@oldenzaal.nl.


Wilt u meer weten? We hebben een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Hebt u geen antwoord gevonden of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met René Beckmann, contactpersoon Omvormingen biodiversiteit.
Telefoon (0541) 58 81 11
E-mail: info@oldenzaal.nl