Ondernemen en corona

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financieel steun. We begrijpen dat het veel vragen oplevert en onzekerheid met zich meebrengt. We zetten hier de informatie op een rijtje.

Uitstel van betalingen

Ondernemers kunnen via de website van GBTwente uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Zo hoeven ondernemers tot 1 oktober 2020 geen belasting te betalen voor bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting. De gemeente Oldenzaal volgt hiermee het rijksbeleid. Daarnaast kijken we naar mogelijke aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het doel is om verlichting te brengen in de lokale lasten. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat op de website aangekondigd.

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk zodat geld in de bedrijven blijft.

Lees meer over de maatregelen van de Rijksoverheid en waar u terecht kunt met vragen.


Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een overbrugging op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aanvragen. 

Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting (wtv-regeling) aan te vragen. De wtv-regeling is ingetrokken.


Bent u als ondernemer in de financiële problemen geraakt door het coronavirus en kunt u niet meer in eigen levensonderhoud voorzien? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling voor Oldenzaalse ondernemers uit. Alle info over de regeling en of u in aanmerking komt hiervoor, vindt u op www.rozgroep.nl/corona. Het aanvraagformulier vindt u op https://corona.rozgroep.nl/.

Lees meer informatie over de tijdelijke overbruggingsmaatregel


De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB).  De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.


Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.


Heeft u vragen of wilt u een gesprek? U kunt terecht bij:

  • Rob Olde Riekerink, telefoonnummer 06 25 64 10 31 voor het bedrijfsleven
  • Jeff van den Biggelaar, telefoonnummer 06 42 31 65 69 voor ondernemers binnenstad

 

Vragen van werkgevers met medewerkers van de gemeente Oldenzaal in dienst of andere vragen m.b.t. personeel, u kunt contact opnemen met:

  • Gea Althof, telefoonnummer 06 15 85 89 82
  • Tim Bruggink, telefoonnummer 06 15 89 00 87

 

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Meer informatie: