Ondernemen en corona

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financieel steun. We begrijpen dat het veel vragen oplevert en onzekerheid met zich meebrengt. We zetten hier de informatie op een rijtje.

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk zodat geld in de bedrijven blijft. De regelingen zijn in twee noodpakketten gepresenteerd op 17 maart en 20 mei 2020.

Lees meer over de maatregelen van de Rijksoverheid en waar u terecht kunt met vragen.


Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een overbrugging op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen.


Ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet kunnen gebruik maken van de TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Lees hier alle info over de TOGS.


Bent u als ondernemer of ZZP-er in financiële problemen geraakt door het coronavirus en kunt u niet meer in eigen levensonderhoud voorzien? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling voor Oldenzaalse ondernemers uit. Alle info over de regeling en of u in aanmerking komt hiervoor, vindt u op www.rozgroep.nl/corona. Het aanvraagformulier vindt u op https://corona.rozgroep.nl/.

Lees meer informatie over de tijdelijke overbruggingsmaatregel

Voedselbank

Bent u door de Corona-crisis in financiële problemen gekomen en is het daardoor voor u niet mogelijk om de noodzakelijke boodschappen te doen? Als u een aanvraag voor Tijdelijke ondersteuningsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft ingediend bij het ROZ, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank. Wilt u daar gebruik van maken? Stuur dan een mail naar: clienten@voedselbankoosttwente.nl. De Voedselbank neemt dan contact met u op.


De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB).  De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.


Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Op de website van de kamer van Koophandel leest u meer informatie over de TVL.

Extra maatregelen van gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal volgt het rijksbeleid en kijkt daarnaast naar mogelijke aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het doel is om verlichting te brengen in de lokale lasten.


Ondernemers kunnen via de website van GBTwente uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Zo hoeven ondernemers tot 1 oktober 2020 geen belasting te betalen voor bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting.


We betalen onze facturen zo snel mogelijk. Dat doen we om ondernemers in deze tijd extra te ondersteunen. Wij vragen ondernemers om facturen te sturen naar factuur@oldenzaal.nl om een snelle afhandeling te verzekeren.


We verlenen uitstel voor de betaling van de huur van de verschillende gemeentelijke accommodaties. Van geval tot geval zal worden bekeken of het blijft bij uitstel van betaling of dat er wellicht (gedeeltelijke) kwijtschelding volgt.


Ontheffing voor rijden op de Groote Markt tot en met 31 mei

We zien dat veel horecaondernemers naar mogelijkheden zoeken om hun werk te kunnen blijven uitoefenen nu zij de deuren voor bezoekers hebben gesloten. Zo wordt er veelal gekozen voor de verkoop van afhaalmaaltijden. Horecaondernemers mogen tot en met 31 mei met eigen auto de Groote Markt oprijden om hun onderneming te bereiken als zij hiervoor een ontheffing aanvragen. Zij mogen dit tot en met 31 mei omdat daarna de terrassen weer aangepast opengaan, waardoor rijden op de Groote Markt niet meer toegestaan is (buiten de normale venstertijden om).

Spelregels aangepast opengaan terrassen per 1 juni

Per 1 juni mogen de terrassen met zitplaatsen op een aangepaste manier weer open. Als gemeente willen we graag meewerken en openbare ruimte aanbieden zodat er meer ruimte is voor de terrassen. Om dit snel te kunnen regelen, wijken we daarom iets af van de normale regels. De volgende spelregels gelden in deze situatie:

 • Alle ondernemers in Oldenzaal met een terrasvergunning die per 1 juni open mogen, komen in aanmerking voor een extra terras voor zover dit kan in verband met veiligheid en openbare orde.
 • Er wordt digitaal een aanvraag met terrastekening ingediend.
 • Er is vooraf afgestemd met de omgeving (naast gelegen ondernemers, buren of grond- of pandeigenaren) en deze stemmen in met het tijdelijke terras.
 • Op het tijdelijke terras staan alleen losse elementen die niet met de grond verankerd zijn.
 • Doorgaande wegen blijven open en er is voldoende ruimte voor looppaden.
 • Het tijdelijke terras wordt verleend tot 1 november.
 • Er worden geen precario of leges in rekening gebracht. Het gaat hierbij alleen om de verruiming van de terrassen.
 • Een proefopstelling mag gemaakt worden voorafgaand aan 1 juni. Uitgangspunt is dat dit op een veilige manier gedaan wordt volgens de RIVM richtlijnen en weer weggehaald wordt.
   

Wilt u als horecaondernemer een terras op of aan de openbare weg?

U kunt op onze website een terrasvergunning aanvragen.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee: 

 • U kunt contact opnemen met Mirjan Klok, procesmanager binnenstad, via 06 28 53 62 48 of m.klok@oldenzaal.nl
 • Als u specifiek vragen heeft over het opengaan van terrassen per 1 juni dan kunt u terecht bij Marcel Rolfes, medewerker APV – Bijzondere Wetten, via 06 21 56 86 80 of m.rolfes@oldenzaal.nl

 


Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan worden de huurbetalingen opgeschort voor de periode vanaf 15 maart 2020. Er worden op dit moment geen facturen gestuurd naar de sportverenigingen. Tenzij sportverenigingen hier zelf om verzoeken. 


Alle evenementen zijn op dit moment tot voorlopig afgelast. Ondernemers en organisaties die werkzaam zijn in deze branche, en door het coronavirus in de knel komen, kunnen een beroep doen op hun verzekering, de gemeentelijke en de landelijke maatregelen die gelden voor ZP’ers en ZZP’ers.


De website van Marketing Oost is ingericht als coördinatiepunt corona. U vindt hier een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor ondernemers in de vrijetijdssector.


Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Uitstel geldt voor de periode tot 1 oktober 2020. Lees hier meer info over dit uitstel


Wij bekijken momenteel hoe financieel maatwerk kan worden gegeven aan gesubsidieerde organisaties. Het zal veelal gaan om het versoepelen van de subsidievoorwaarden en verplichtingen. 


De overheid roept alle sectoren op een plan te bedenken voor de 1,5 metereconomie. Ter inspiratie vertellen ondernemers over hoe zij hun bedrijf voorbereiden op het nieuwe normaal. Verhalen over ruimte creëren, werken op afspraak, videobezichtigingen, zachte handen en hoop. Lees hierover meer op de website van KvK.

Protocollen

Op deze website zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.


Heeft u vragen of wilt u een gesprek? U kunt terecht bij:

 • Rob Olde Riekerink, telefoonnummer 06 25 64 10 31 voor het bedrijfsleven
 • Jeff van den Biggelaar, telefoonnummer 06 42 31 65 69 voor ondernemers binnenstad

 

Vragen van werkgevers met medewerkers van de gemeente Oldenzaal in dienst of andere vragen over  personeel, u kunt contact opnemen met:

 • Gea Althof, telefoonnummer 06 15 85 89 82
 • Tim Bruggink, telefoonnummer 06 15 89 00 87

 

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Meer informatie: