Ondernemen en corona

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financieel steun. We begrijpen dat het veel vragen oplevert en onzekerheid met zich meebrengt. We zetten hier de informatie op een rijtje.

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk zodat geld in de bedrijven blijft. Lees meer over de steun- en herstelpakketen op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer over de maatregelen van de Rijksoverheid en waar u terecht kunt met vragen.


Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een overbrugging op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen.


Ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet kunnen gebruik maken van de TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Lees hier alle info over de TOGS.


Bent u als ondernemer of ZZP-er in financiële problemen geraakt door het coronavirus en kunt u niet meer in eigen levensonderhoud voorzien? Dan kunt u wellicht een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling voor Oldenzaalse ondernemers uit. Alle info over de regeling en of u in aanmerking komt hiervoor, vindt u op www.rozgroep.nl/corona. Het aanvraagformulier vindt u op https://corona.rozgroep.nl/.

Lees meer informatie over de tijdelijke overbruggingsmaatregel

Voedselbank

Bent u door de Corona-crisis in financiële problemen gekomen en is het daardoor voor u niet mogelijk om de noodzakelijke boodschappen te doen? Als u een aanvraag voor Tijdelijke ondersteuningsmaatregel zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft ingediend bij het ROZ, dan kunt u gebruik maken van de Voedselbank. Wilt u daar gebruik van maken? Stuur dan een mail naar: clienten@voedselbankoosttwente.nl. De Voedselbank neemt dan contact met u op.


De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB).  De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.


Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Op de website van de kamer van Koophandel leest u meer informatie over de TVL.

Extra maatregelen van gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal volgt het rijksbeleid en kijkt daarnaast naar mogelijke aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het doel is om verlichting te brengen in de lokale lasten.


Ondernemers kunnen via de website van GBTwente uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen. Zo hoeven ondernemers tot 1 oktober 2020 geen belasting te betalen voor bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting.


We betalen onze facturen zo snel mogelijk. Dat doen we om ondernemers in deze tijd extra te ondersteunen. Wij vragen ondernemers om facturen te sturen naar factuur@oldenzaal.nl om een snelle afhandeling te verzekeren.


We verlenen uitstel voor de betaling van de huur van de verschillende gemeentelijke accommodaties. Van geval tot geval zal worden bekeken of het blijft bij uitstel van betaling of dat er wellicht (gedeeltelijke) kwijtschelding volgt.


Spelregels aangepast opengaan terrassen per 1 juni

Per 1 juni mogen de terrassen met zitplaatsen op een aangepaste manier weer open. Als gemeente willen we graag meewerken en openbare ruimte aanbieden zodat er meer ruimte is voor de terrassen. Om dit snel te kunnen regelen, wijken we daarom iets af van de normale regels. De volgende spelregels gelden in deze situatie:

 • Alle ondernemers in Oldenzaal met een terrasvergunning die per 1 juni open mogen, komen in aanmerking voor een extra terras voor zover dit kan in verband met veiligheid en openbare orde.
 • Er wordt digitaal een aanvraag met terrastekening ingediend.
 • Er is vooraf afgestemd met de omgeving (naast gelegen ondernemers, buren of grond- of pandeigenaren) en deze stemmen in met het tijdelijke terras.
 • Op het tijdelijke terras staan alleen losse elementen die niet met de grond verankerd zijn.
 • Doorgaande wegen blijven open en er is voldoende ruimte voor looppaden.
 • Het tijdelijke terras wordt verleend tot 1 november.
 • Er worden geen precario of leges in rekening gebracht. Het gaat hierbij alleen om de verruiming van de terrassen.
 • Een proefopstelling mag gemaakt worden voorafgaand aan 1 juni. Uitgangspunt is dat dit op een veilige manier gedaan wordt volgens de RIVM richtlijnen en weer weggehaald wordt.
   

Wilt u als horecaondernemer een terras op of aan de openbare weg?

U kunt op onze website een terrasvergunning aanvragen.

Heeft u vragen?

Wij denken graag met u mee: 

 • U kunt contact opnemen met Mirjan Klok, procesmanager binnenstad, via 06 28 53 62 48 of m.klok@oldenzaal.nl
 • Als u specifiek vragen heeft over het opengaan van terrassen per 1 juni dan kunt u terecht bij Marcel Rolfes, medewerker APV – Bijzondere Wetten, via 06 21 56 86 80 of m.rolfes@oldenzaal.nl

 


Als sportverenigingen gebouwen van de gemeente huren, dan worden de huurbetalingen opgeschort voor de periode vanaf 15 maart 2020. Er worden op dit moment geen facturen gestuurd naar de sportverenigingen. Tenzij sportverenigingen hier zelf om verzoeken. 


Kleine evenementen zijn weer toegestaan

Oldenzalers zijn goed in het organiseren van bruisende en bourgondische feesten. Om evenementen goed te organiseren, is een goede voorbereiding nodig. Van locatie en uitnodiging tot drank en muziek. Ook is een evenement pas geslaagd als het goed en veilig verloopt. Daarom hoort het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement daar ook bij. Wij als gemeente helpen u hier graag bij. Meer informatie over het organiseren van evenementen is ook te vinden u op de website van de Veiligheidsregio Twente. U vindt er informatie over het opstellen van een veiligheidsplan en richtlijnen en tips over specifieke thema's zoals beveiliging, brandveiligheid en EHBO.

Op basis van de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Twente, zijn de volgende maatregelen van toepassing.

 • ALTIJD 1,5 METER AFSTAND!

Binnen (inclusief een tent als er meer dan 1 zijde gesloten is)

 • Verplichte handelingen:
  1 Reserveren
  2 Placeren, het toewijzen van een zitplaats
  3 Zitplaats
  4 Verifiëren van gezondheid
  5 Bezoekers vragen naar contactgegevens.
 • Is er voldoende doorstroming voor bezoekers? Zo ja, dan is aantal bezoekers onbeperkt.
 • Is er geen voldoende doorstroming en er zijn maximaal 100 bezoekers per zelfstandige ruimte aanwezig, dan moeten de bezoekers/deelnemers een zitplaats worden toegewezen. 
 • Is er geen voldoende doorstroming en er zijn meer dan 100 bezoekers/deelnemers per zelfstandige ruimte aanwezigen, dan moeten de bezoekers/deelnemers vooraf reserveren, een zitplaats worden toegewezen en de gezondheid moet worden geverifieerd.
 • Dansen en meezingen is niet toegestaan!

Buiten (inclusief een tent als er minimaal 3 zijden open zijn)

 • Onder 250 bezoekers/deelnemers zijn er geen extra maatregelen nodig, alleen extra maatregelen, als er sprake is van een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid of een evenemententerrein, de bezoekers/deelnemers moeten een zitplaats worden toegewezen.
 • Als er meer dan 250 bezoekers/deelnemers aanwezig zijn en er is een doorstroming van bezoekers/deelnemers, dan zijn er geen extra maatregelen nodig. Denk aan warenmarkt, streekmarkt, braderie, kermis. 
 • Als er meer dan 250 bezoekers/deelnemers aanwezig zijn en er is geen doorstroming van bezoekers/deelnemers, dan moeten de bezoekers/deelnemers vooraf reserveren, een zitplaats worden toegewezen en de gezondheid moet worden geverifieerd.


Bekijk deze regels in dit schema. (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

afbeelding_schema_evenementen 

Extra vereiste bij evenementenvergunning of klein evenement

Vanwege COVID-19 moet de organisator aan kunnen tonen op welke manier er invulling wordt gegeven aan de maatregelen uit de noodverordening Veiligheidsregio Twente. Net als voor andere risico’s moet er, in het veiligheidsplan, beschreven staan welke maatregelen worden getroffen om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Een complete vergunningaanvraag bestaat dus ook uit een COVID-19 plan. Afhankelijk van het evenement kan dit een compleet draaiboek zijn, een paragraaf, of integraal zijn opgenomen in het veiligheidsplan. Ook moet een op schaal gemaakte tekening aangeleverd worden, waarop duidelijk is aangegeven hoe de organisator omgaat met de COVID-19 maatregelen. Denk aan de looproute en de afstanden tussen kramen of attracties.

COVID-19 plan

Onderstaande vragen kunt u gebruiken voor het opstellen van een COVID-19 plan.

 • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden?
 • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
 • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen bij gebruik sanitaire voorzieningen?
 • Welke hygiëne maatregelen worden er getroffen voor het tegen gaan van het verspreiden van het virus?
 • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers naar de zitplaats komen en blijven?
 • Hoe wordt er gezorgd voor een reserveringsysteem?
 • Hoe wordt de gezondheid van de bezoekers/deelnemers geverifieerd?

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning of over het opstellen van een COVID-19 plan? Neem dan contact op met Carlien Ankone, c.ankone@oldenzaal.nl of via 06 48 45 13 08 of met Marcel Rolfes, m.rolfes@oldenzaal.nl of via 06 21 56 86 80. Download ook PDFde tekst van de folder


De website van Marketing Oost is ingericht als coördinatiepunt corona. U vindt hier een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor ondernemers in de vrijetijdssector.


Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Uitstel geldt voor de periode tot 1 oktober 2020. Lees hier meer info over dit uitstel


Wij bekijken momenteel hoe financieel maatwerk kan worden gegeven aan gesubsidieerde organisaties. Het zal veelal gaan om het versoepelen van de subsidievoorwaarden en verplichtingen. 


De overheid roept alle sectoren op een plan te bedenken voor de 1,5 metereconomie. Ter inspiratie vertellen ondernemers over hoe zij hun bedrijf voorbereiden op het nieuwe normaal. Verhalen over ruimte creëren, werken op afspraak, videobezichtigingen, zachte handen en hoop. Lees hierover meer op de website van KvK.

Protocollen

Op deze website zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.


Heeft u vragen of wilt u een gesprek? U kunt terecht bij:

 • Rob Olde Riekerink, telefoonnummer 06 25 64 10 31 voor het bedrijfsleven
 • Jeff van den Biggelaar, telefoonnummer 06 42 31 65 69 voor ondernemers binnenstad

 

Vragen van werkgevers met medewerkers van de gemeente Oldenzaal in dienst of andere vragen over  personeel, u kunt contact opnemen met:

 • Gea Althof, telefoonnummer 06 15 85 89 82
 • Tim Bruggink, telefoonnummer 06 15 89 00 87

 

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Meer informatie: