Exploitatievergunning

Biedt u een zit of sta gelegenheid aan in uw horeca gelegen maar verstrekt u geen alcoholhoudende dranken dan heeft u een exploitatievergunning nodig op basis van de APV 2020. Als u de aanvraag heeft ingediend wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 

Ook voor het wijzigen van uw exploitatievergunning, zoals wijzigen leidinggevende of inrichting gebruikt u de vergunningenchecker.

De aanvraag kan via de Vergunningenchecker. Kies vervolgens de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

De kosten voor het in behandeling nemen van een Exploitatievergunning zijn € 225. 

De kosten voor het in behandeling van een wijziging zijn € 75.

Voor het krijgen van de exploitatievergunning moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet een leidinggevende die vermeld staat op de exploitatievergunning aanwezig zijn
  • de leidinggevenden moeten van goed levensgedrag zijn
  • de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting op de openbare orde op ontoelaatbare wijze niet nadelig wordt beïnvloed.

Openbare inrichting

Een openbare inrichting voor het voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

Rechtspersonen/natuurlijke personen

U kunt een exploitatievergunning aanvragen voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onder een rechtspersoon wordt bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting verstaan. Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij overname of bij het wijzigen van de rechtsvorm, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma, moet een nieuwe exploitatievergunning worden aangevraagd. De vergunning is persoonsgebonden.

Geldigheidsduur

Een exploitatievergunning is geldig voor onbepaalde tijd. Zodra er wijzigingen in de openbare inrichting plaatsvinden, moet de vergunning worden aangepast. Bijvoorbeeld als:

  • de ondernemingsvorm wijzigt
  • er nieuwe leidinggevenden werkzaam zijn die niet in de vergunning vermeld staan of
  • de horeca lokaliteit wijzigt, zoals na een verbouwing.

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bibob) moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als er sprake is van een vestiging van een nieuwe horecagelegenheid, dan moet het Bibob-vragenformulier worden ingevuld. Dit is een verplichting wanneer u de digitale aanvraag exploitatievergunning aanvraagt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.