Kansspelen

Een loterij is een gelegenheid waar deelnemers kunnen mededingen naar prijzen of premies, waarop zij in het algemeen geen invloed op uit kunnen oefenen. Wilt u een loterij organiseren, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan echter alleen als de totale waarde van de te winnen prijs/prijzen niet meer is dan € 4.500. Verder moet de opbrengst ten goede komen aan enig algemeen belang.

Daarnaast mogen de feitelijke kosten voor de loterij niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten. Bij deze uitgaven moet je denken aan drukkosten, prijzen, advertentiekosten, notariskosten enz. Is het totale prijzenbedrag hoger dan € 4.500, dan moet voor de loterij vergunning worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie, Projectbureau Kansspelen, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer (070) 37 04 620.

Vergunning aanvragen of melding doen? De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar voor de tegel Overige activiteiten. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningenintaker

De kosten voor een loterijvergunning zijn € 75. Er zijn geen kosten voor het doen van een melding klein kansspel.

Voor een loterijvergunning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De totale waarde van de te winnen prijs/prijzen is niet meer dan € 4.500
  • De opbrengst moet ten goede komen aan een algemeen belang
  • De totale kosten voor de loterij zijn niet meer dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten

Voor een melding klein kansspel moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De vereniging bestaat minstens 3 jaar
  • De prijzen/premies die gewonnen kunnen worden zijn niet hoger dan € 400 per serie/set
  • Het totaal aan prijzen/premies is niet meer dan € 1.550 per bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.