Inkoopkalender

Lopende en toekomstige aanbestedingen

Hieronder treft u een overzicht van de lopende en toekomstige aanbestedingen van de gemeente Oldenzaal aan. Wij publiceren onze openbare nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. De gemeente Oldenzaal werkt in regioverband samen met andere gemeenten. Aanbestedingen die in gezamenlijkheid met andere gemeenten of in regionaal verband aanbesteed worden zijn eveneens te vinden op Tenderned. De aanbestedingen voor zorg en jeugdhulp worden in gezamenlijkheid met de 14 Twentse gemeenten aanbesteed via het samenwerkingsverband OZJT/samen 14.

Op TenderNed kunt u zich gratis abonneren op aankondigingen van aanbestedingen. De gemeente Oldenzaal gebruikt een inhuurdesk voor inhuur van externe dienstverlening. Leveranciers en ZZP’ers kunnen zich bij interesse inschrijven via www.inhuurdeskdastwente.nl.


De volgende aanbestedingsprocedures lopen of worden binnen afzienbare tijd gestart:

 • Ingenieursdiensten
 • Cateringdiensten
 • Afvalinzameling bedrijfsmatig
 • Bouw- en woonrijp maken Knarrenhof aan de Thijsniederweg
 • Riool en herinrichting Carmel- tot en met Lyceumstraat
 • Reconstructie Denekamperstraat (inclusief nieuw riool)
 • Bouw- en woonrijp maken Graven Es gebied 10a
 • Bouw- en woonrijp maken Reigerstraat
 • Aanpassing rijbaan + kruising Schipleidelaan Cate Elderinklaan
 • Renovatie kleedkamers zvv De Esch
 • Renovatie kleedkamers FC Berghuizen
 • Revitalisatie sporthal De Kolk
 • Accountantsdienstverlening
 • Transport
 • Communicatieadvies
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Digitaliseringssoftware P&C Cyclus
 • Maatwerk vervoer
 • Raamovereenkomst meubilair
 • 8 elektrische bestelauto’s
 • WMO / Jeugd inkoop
 • Renovatie kunstgras zvv De Esch veld 2
 • Renovatie pupillenveld Quick `20, FC Berghuizen, vv Oldenzaal
 • Groot onderhoud Saasvelderlaan
 • Bouw- en woonrijp maken Jacob Catsstraat
 • Revitalisatie sportcentrum Vondersweijde
 • Trapliften
 • Aardgas


Voor informatie over aanbestedingen kunt u een email sturen naar info@oldenzaal.nl.


Wij doen er alles aan om de informatie op deze pagina actueel en juist te houden. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde aanbestedingen niet door gaan of uitgesteld worden. Mocht u desondanks onjuiste of verouderde informatie aantreffen in de documenten of op de pagina's, dan horen wij dit graag van u. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde aanbestedingen.