Inkoopkalender

Lopende en toekomstige aanbestedingen

Hieronder treft u een overzicht van de lopende en toekomstige aanbestedingen van de gemeente Oldenzaal aan. Wij publiceren onze openbare nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. De gemeente Oldenzaal werkt in regioverband samen met andere gemeenten. Aanbestedingen die in gezamenlijkheid met andere gemeenten of in regionaal verband aanbesteed worden zijn eveneens te vinden op Tenderned. De aanbestedingen voor zorg en jeugdhulp worden in gezamenlijkheid met de 14 Twentse gemeenten aanbesteed via het samenwerkingsverband OZJT/samen 14.

Op TenderNed kunt u zich gratis abonneren op aankondigingen van aanbestedingen. De gemeente Oldenzaal gebruikt een inhuurdesk voor inhuur van externe dienstverlening. Leveranciers en ZZP’ers kunnen zich bij interesse inschrijven via www.inhuurdeskdastwente.nl.

De volgende aanbestedingsprocedures lopen of worden binnen afzienbare tijd gestart:

 • Aanbesteding verschillende tractie (gladheid)
 • Aanbesteding overige tractie
 • Aanleg voetpad Krijskamp De Essen ratelaar halfverharding
 • Electra en verlichting stadstuinen
 • Natuursteen stadstuinen
 • Aanleg fietssnelweg F35 fase2
 • Aanleg riolering en inrichting Dr. Ariënsstraat en Stadsweide. Blauwe ader
 • Aanleg  en onderhoud groen Akkerkers
 • Woonrijp maken plan Stakenbeek fase 1
 • Aanleg Zuidwal-Waterberging
 • Waterberging + rioolvervanging Katoenstraat, Industriestraat en Iepstraat
 • Woonrijp maken Hogenkampweg
 • Relining 2019
 • Sanering openbare verlichting
 • Groenaanleg stadstuinen + 2 jaar onderhoud
 • Herinrichting Asterstraat
 • Vervanging toplaag tennisveld Zuid Berghuizen
 • Levering duurzame elektriciteit en CO2 gecompenseerd aardgas
 • Bouwteam sportcentrum Vondersweijde
 • Revitalisering winkelcentrum de Thij
 • Aanschaf bedrijfswagen t.b.v. het riool


Voor informatie over aanbestedingen kunt u een email sturen naar info@oldenzaal.nl.

Wij doen er alles aan om de informatie op deze pagina actueel en juist te houden. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde aanbestedingen niet door gaan of uitgesteld worden. Mocht u desondanks onjuiste of verouderde informatie aantreffen in de documenten of op de pagina's, dan horen wij dit graag van u. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde aanbestedingen.