Ondersteuningsverklaring afleggen

Nieuwe partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van kiezers dat zij de kandidatenlijst van een bepaalde partij ondersteunen. U krijgt de ondersteuningsverklaring van de politieke partij die u wilt steunen.

Afleggen ondersteuningsverklaring bij publieksbalie

Wilt u als kiezer een ondersteuningsverklaring afleggen? Dat kan in de periode 3 januari t/m 31 januari 2022 bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet persoonlijk naar de balie komen tijdens onze openingstijden. Neem de ingevulde ondersteuningsverklaring mee én uw identiteitsbewijs.

Een kiezer mag nooit meer dan één ondersteuningsverklaring afleggen. Meer informatie over de ondersteuningsverklaring leest u op de website van de Kiesraad.

Maak online een afspraak

Maak voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring een afspraak. Vanwege het corona-virus willen wij niet teveel wachtende mensen tegelijk in de hal van het stadhuis. U kunt daarom bellen met (0541) 58 81 11.