Onderzoek Bruto Twents Geluk

12 juni 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

In Twente bundelen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de 14 Twentse gemeenten hun krachten binnen de Twente Board, met als doel van Twente een regio te maken met een bloeiende economie, aantrekkelijke banen en voldoende onderwijsmogelijkheden. Het vergroten van geluk speelt hierbij een belangrijke rol, omdat een prettige woonomgeving, goede werkgelegenheid en ruimte voor persoonlijke groei de kans op geluk vergroten. Om te ontdekken wat deze samenwerking oplevert, wordt het geluk in Twente jaarlijks gemeten in de eerste helft van juni via het onderzoek naar Brede Welvaart door RaboResearch.

Het onderzoek


Binnenkort is het weer zover. Via een digitale enquête over Brede Welvaart worden 11 verschillende thema's onderzocht om het geluksgevoel van de inwoners van Twente te peilen. "Dit gezamenlijke geluk noemen we het Bruto Twents Geluk", legt Rob Christenhusz, wethouder van de gemeente Oldenzaal, uit. De 11 thema's die worden onderzocht zijn: Inkomen, Baanzekerheid, Persoonlijke ontwikkeling, Gezondheid, Werk-privébalans, Sociale contacten, Maatschappelijke betrokkenheid, Subjectief welzijn, Huisvesting, Veiligheid en Milieu. Geluk draait dus grotendeels om aspecten in het dagelijks leven van mensen. Mensen die tevreden zijn of zich gelukkig voelen, presteren beter, zowel op hun werk als in hun sociale leven. De Twente Board heeft daarom als doel om in de komende jaren samen te werken met zoveel mogelijk partijen in Twente om het Bruto Twents Geluk te vergroten, het geluk van iedereen.”

11 thema's

"De resultaten van dit onderzoek kunnen door iedereen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren op thema's waarop lager wordt gescoord", aldus Christenhusz. "Bijvoorbeeld kan een woningbouwcorporatie iets doen op het gebied van huisvesting, het onderwijs kan inzetten op sociale contacten of persoonlijke ontwikkeling, en een gemeente kan maatregelen nemen op het gebied van veiligheid of milieu. Maar als we kijken naar deze 11 thema's, kunnen ook ondernemers, verenigingen of sportclubs hun steentje bijdragen. Het draait eigenlijk om voortdurend nadenken over hoe we het geluk van onze klanten, leden of inwoners kunnen vergroten bij alles wat we doen."

Oldenzaler is gelukkiger dan gemiddeld

In 2022 werd het Bruto Twents Geluk voor het eerst gemeten. Met een totaalscore van 7,1 blijken de inwoners van Twente over het algemeen behoorlijk gelukkig te zijn. Daarnaast werd er voor elke gemeente afzonderlijk ook een score berekend. "Met een score van 7,4 ligt de gemeente Oldenzaal boven het gemiddelde in Twente", meldt Christenhusz. "Op het gebied van veiligheid en huisvesting scoorde Oldenzaal respectievelijk 8,3 en 8,2, wat erg goed is. Op het thema Persoonlijke ontwikkeling scoorde Oldenzaal met een 6,2 relatief laag. Hier lijkt nog ruimte voor verbetering. Dit kan op verschillende manieren en in samenwerkingsverbanden worden aangepakt."

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek naar het Bruto Twents Geluk vindt plaats van 9 tot en met 26 juni. Hoe meer inwoners van Twente hieraan deelnemen, hoe waardevoller de resultaten zullen zijn. "Het kost weinig moeite om deel te nemen, maar het levert veel op voor Twente", benadrukt Christenhusz. Het onderzoek is te vinden op  de website van Bruto Twents Geluk.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier