Verkoop zwak alcoholische dranken

Er komt veel kijken bij de voorbereiding van een feest. Of het nu gaat om een klein of een groot evenement. Als organisator bent u met veel dingen tegelijk bezig. U zorgt voor de aanvraag van de evenementenvergunning, u regelt de muziek, de locatie en natuurlijk ook de hapjes en drankjes. Bent u van plan om tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken te schenken? Dan moet u hier een ontheffing voor hebben, een zogenaamde ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet.

Wat wordt verstaan onder zwak alcoholische dranken?

Zwak alcoholische drank heeft een alcoholpercentage onder de 15%. Voorbeelden zijn bier, wijn, port, sherry, vermout. Maar ook mixdranken. Bij een alcoholgehalte van 15% of meer is er sprake van sterke drank.

Waarom moet u een ontheffing aanvragen?

Om alcohol te mogen schenken tijdens uw evenement heeft u een ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig. Met de ontheffing krijgt u toestemming voor het schenken van zwak-alcoholische dranken bij bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard (maximaal 12 dagen).

Het schenken van sterke drank is verboden.

Wanneer moet u de ontheffing aanvragen?

U moet minimaal acht weken voor het evenement een ontheffing van de Drank- en Horecawet aanvragen. Vraag de ontheffing gelijk aan met de aanvraag evenementenvergunning. Als wij uw aanvraag niet op tijd kunnen behandelen, heeft dat tot gevolg dat u geen alcohol mag verkopen.

 

Via onderstaande link downloadt u het formulier voor de ontheffing van de Drank- en Horecawet. Het ingevulde formulier mailt u naar info@oldenzaal.nl, geeft u af bij de publieksbalie of verstuurt u per post naar de gemeente, t.a.v. de afdeling Publiekszaken.

Voor een ontheffing van de Drank- en Horecawetbetaalt u € 75,00.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  • U bent minimaal 21 jaar;
  • U bent van onbesproken gedrag volgens het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999;
  • U moet in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11