Verkoop zwak alcoholhoudende dranken

Er komt veel kijken bij de voorbereiding van een feest. Of het nu gaat om een klein of een groot evenement. Als organisator bent u met veel dingen tegelijk bezig. U zorgt voor de aanvraag van de evenementenvergunning, u regelt de muziek, de locatie en natuurlijk ook de hapjes en drankjes. Bent u van plan om tijdens uw evenement zwak alcoholhoudende dranken te schenken? Dan moet u hier een ontheffing voor hebben, een zogenaamde ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet.

Wat wordt verstaan onder zwak alcoholhoudende dranken?

Zwak alcoholhoudende drank heeft een alcoholpercentage onder de 15%. Voorbeelden zijn bier, wijn, port, sherry, vermout. Maar ook mixdranken. Bij een alcoholgehalte van 15% of meer is er sprake van sterke drank.

Waarom moet u een ontheffing aanvragen?

Om alcohol te mogen schenken tijdens uw evenement heeft u een ontheffing van de Alcoholwet nodig. Met de ontheffing krijgt u toestemming voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken bij bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard (maximaal 12 dagen). Het schenken van sterke drank is verboden.

Wanneer moet u de ontheffing aanvragen?

U moet minimaal acht weken voor het evenement een ontheffing van de Alcoholwet aanvragen. Vraag de ontheffing gelijk aan met de aanvraag evenementenvergunning. Als wij uw aanvraag niet op tijd kunnen behandelen, heeft dat tot gevolg dat u geen alcohol mag verkopen.

 

Ontheffing aanvragen? De ontheffing kunt u aanvragen via de Vergunningenchecker. Kies daar de tegel Horeca. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker

Vergunningintaker

De kosten voor een ontheffing voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken zijn € 75.

Zwak alcoholhoudende drank, zijn dranken met een alcoholpercentage onder de 15%. Voorbeelden zijn bier, wijn, port, sherry, vermout en mixdranken. Bij een alcoholgehalte van 15% of meer is er sprake van sterke alcoholhoudende drank.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • u bent minimaal 21 jaar
  • u bent van onbesproken gedrag volgens het Alcoholbesluit
  • u moet in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiëne

De ontheffing geldt alleen voor bijzondere gelegenheden en voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.