Ontwikkeling supermarkt Jumbo Kuipers stap dichterbij

05 september 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

De supermarkteigenaar heeft samen met de buurt een integraal plan gemaakt om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbeteren. Dit plan is uitgewerkt naar een bestemmingsplan.

Het college van B&W vraagt aan de raad om circa € 920.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassingen in het openbare gebied. Hiervan is € 593.000 al beschikbaar gesteld via het Gemeentelijk Rioleringsplan, de rest komt uit het fonds Stadsuitleg en een klein deel via subsidie van de provincie Overijssel. 

De buurt heeft meegedacht in de totstandkoming van het integrale plan. De omgeving van de supermarkt wordt flink onder handen genomen. Zo wordt het gebied opnieuw ingericht, de wadi door de gemeente aangekocht en worden aanpassingen aan het riool en de waterberging gedaan. Dit laatste stond al bij de gemeente op de planning, maar wordt nu eerder opgepakt om werk met werk te maken. De kosten die gemaakt worden door aanpassingen aan de supermarkt, worden gedragen door de supermarkteigenaar. Dan gaat het om een verandering van de gevel en ingangen van de supermarkt, maar ook aanpassingen op eigen terrein en het uitbreiding van het laad- en loshof. Daarnaast draagt de supermarkt ook financieel bij in de verfraaiing van het openbaar gebied.

Wethouder Rob Christenhusz is tevreden over de stappen die zijn gezet. “Er ligt een integraal plan op tafel waarbij goed is gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit was voor ons en de Oldenzaalse raad een absolute voorwaarde. Samen met een vertegenwoordiging uit de buurt, Jumbo Kuipers en de architect zijn passende maatregelen in het plan opgenomen die uiteindelijk zorgen voor een mooi en veilig gebied rondom de supermarkt.”

Wat staat er in het plan?

  • Er komt een nieuwe entree voor de supermarkt aan de Glindestraat. De entree aan de Deken Scholtenstraat verdwijnt.
  • Op de plek van de 4 gesloopte huurwoningen aan de Glindestraat worden circa 36 parkeerplaatsen aangelegd. Ook komt hier de milieustraat.
  • Voor de supermarkt komt een pleintje met een ontmoetingsplek en zitgelegenheid.
  • In het gebied rondom de supermarkt zijn auto’s te gast. De openbare ruimte wordt zo aangepast dat fietsers en voetgangers voorrang hebben en veiliger kunnen bewegen.
  • De fietsenstalling bij de hoofdingang wordt uitgebreid en er komt een afgesloten fietsenstalling voor werknemers aan de kant van de wadi.
  • De aanrijroute voor de zwaardere vrachtwagens naar de nieuwe en grotere laadhof verandert. Vrachtwagen rijden straks vanaf de Dr. Ariënsstraat en Dr. Kuijperstraat naar de Glindestraat. Daar rijden ze het laad- en loshof in, die wordt uitgebreid om plek te bieden aan 2 vrachtwagens om overlast voor de buurt nog meer te beperken. De vrachtwagens verlaten het terrein via de Eschstraat en de Deken Scholtenstraat richting de Tulpstraat.
  • In de Eschstraat komen aparte opstelplekken voor grote en kleine vrachtwagens.

Vervolg

De raad vergadert op 2 oktober 2023 over het beschikbaar stellen van het krediet. Na akkoord van de raad wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor 6 weken. In deze periode kunnen inwoners hun zienswijze kenbaar maken. Vervolgens wordt het plan met eventuele zienswijzen opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de raad kunnen de supermarkteigenaar en gemeente Oldenzaal starten met de werkzaamheden

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier