Ootmarsumsestraat wordt fietsstraat

De riolering in de Ootmarsumsestraat moet worden vervangen. Het gemengde riool wordt vervangen door een vuilwaterriool en er komt een schoonwaterriool voor de opvang en berging van regenwater. Doordat de straat hiervoor moet worden opgebroken, ontstaat de mogelijkheid om de Ootmarsumsestraat opnieuw in te richten.

In het Mobiliteitsplan staat dat de Ootmarsumsestraat bij herinrichting een fietsstraat wordt. De ondernemers en bewoners  zijn nauw betrokken (geweest) bij het ontwerp van de fietsstraat.  TWW heeft inmiddels de eerste fase gerealiseerd. Op 19 februari, na de carnaval starten we met de volgende fase, Kruisstraat tot de Eschstraat.

Bekijk hier het PDFDefinitieve ontwerp ootmarsumsestraat.pdf

De aannemer is 19 februari gestart met de 2e fase, Kruisstraat - Eschstraat. De 1e fase wegvak tussen de fietstunnel (onder de Thorbeckestraat) en de kruising met de Kruisstraat is gerealiseerd.

Volgens de planning zijn de werkzaamheden maandag 19 februari 2018 (na carnaval) hervat en zal de rest van het project (in fasen) uitgevoerd worden. Uiterlijk in het najaar 2018 zal het gehele werk gereed zijn. De aannemer streeft er naar het werk medio september / oktober 2018 gereed te hebben.

Op deze tekening ziet u een overzicht van de fasen en planningen van het gehele werk: PDFOverzicht planning Ootmarsumsestraat

Meer informatie over de afsluitingen en omleidingen per fase: oldenzaal.nl/wegwerkmeldingen

Bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting van de Ootmarsumsestraat zijn de aanwonende ondernemers en bewoners nauw betrokken. Op 10 januari 2017 waren bewoners en ondernemers uitgenodigd voor een informatieavond over de herinrichting. Tijdens deze avond was men uitgenodigd om deel te nemen in een ontwerpgroep. Twaalf personen hebben zich spontaan hiervoor aangemeld, zes bewoners en zes ondernemers. Samen met een aantal specialisten van de gemeente en onder leiding van Incite Projects is deze groep aan de slag gegaan om een ontwerp voor ‘hun’ straat te maken. De ontwerpgroep startte met een wit vel papier en een handvol uitgangspunten. De groep stelde zichzelf als ambitie om een sfeervolle, veilige en bruikbare inrichting te creëren. Gebruikmakend van de kennis van hun eigen straat werden knelpunten gesignaleerd en van een oplossing voorzien. Over een periode van drie weken ontstond zo gaandeweg het ontwerp voor de nieuwe Ootmarsumsestraat. Op 7 februari 2017 is het schetsontwerp gepresenteerd aan alle bewoners en ondernemers van de Ootmarsumsestraat.

Tijdens de informatieavonden van 10 januari en 7 februari kwamen een aantal vragen aan de orde. U leest ze hieronder:

De aannemer startte op woensdag 27 september 2017 met de eerste fase van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn vrijdag 15 december 2017 afgerond. Maandag 19 februari 2018 is de aannemer gestart met de tweede fase.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Helaas is  enige overlast niet te voorkomen, een en ander is afhankelijk van weersomstandigheden.

Meer informatie over de afsluitingen en omleidingen per fase: oldenzaal.nl/wegwerkmeldingen

De aanwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.
Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Of volg het nieuws via:

Meer informatie over de planning? Kijk op de website van TWW Oldenzaal
Actuele projectinformatie is ook te vinden op twee informatiezuilen die de aannemer aan het begin- en eind van het project zal plaatsen.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Maik Koopman, opzichter herinrichting Ootmarsumsestraat.

Telefoon 06 31 00 33 35
E-mail: m.koopman@stegginkinfra.nl

Voor meldingen en klachten kunt u terecht bij Klaas Klarenbeek, omgevingsmanger van deTwentse Weg- en Waterbouw (TWW).

Telefoon 06 50 25 21 86  
E-mail: info@tww.nl

Meer informatie over de planning? Kijk op de website van TWW Oldenzaal