Ootmarsumsestraat wordt fietsstraat

De riolering in de Ootmarsumsestraat moet worden vervangen. Het gemengde riool wordt vervangen door een vuilwaterriool en er komt een schoonwaterriool voor de opvang en berging van regenwater. Doordat de straat hiervoor moet worden opgebroken, ontstaat de mogelijkheid om de Ootmarsumsestraat opnieuw in te richten.

In het Mobiliteitsplan staat dat de Ootmarsumsestraat bij herinrichting een fietsstraat wordt. De ondernemers en bewoners  zijn nauw betrokken (geweest) bij het ontwerp van de fietsstraat.  Een werkgroep is hier drie avonden mee bezig geweest. Dinsdag 7 februari 2017 werd het ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. De gemeente heeft inmiddels het ontwerp technisch uitgewerkt. Vijf  aannemers zijn uitgenodigd voor het maken van een offerte. Dinsdag 19 september 2017 heeft de aanbesteding plaats gevonden. De aannemer die het werk is gegund en uit gaat voeren is de Twentse Weg- en Waterbouw B.V. uit Oldenzaal.

Bekijk hier het PDFDefinitieve ontwerp ootmarsumsestraat.pdf

De aannemer is inmiddels bezig met de opstart van de werkzaamheden. Volgens de planning starten de werkzaamheden in de 1e fase (wegvak tussen de fietstunnel (onder de Thorbeckestraat) en de kruising met de Kruisstraat) op woensdag 27 september 2017. Deze fase zal volgens de planning gereed zijn op vrijdag 1 december 2017.

Volgens de planning worden de werkzaamheden maandag 19 februari 2018 (na carnaval) hervat en zal de rest van het project (in fasen) uitgevoerd worden. Uiterlijk 1 december 2018 zal het gehele werk gereed zijn.

Hoe het nadere verloop van de uitvoering er uit ziet zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Ga hier naar de pagina Wegafsluitingen en omleidingen om de afsluitingen en omleidingsroutes te bekijken.

Bij het opstellen van het ontwerp voor de herinrichting van de Ootmarsumsestraat zijn de aanwonende ondernemers en bewoners nauw betrokken. Op 10 januari 2017 waren bewoners en ondernemers uitgenodigd voor een informatieavond over de herinrichting. Tijdens deze avond was men uitgenodigd om deel te nemen in een ontwerpgroep. Twaalf personen hebben zich spontaan hiervoor aangemeld, zes bewoners en zes ondernemers. Samen met een aantal specialisten van de gemeente en onder leiding van Incite Projects is deze groep aan de slag gegaan om een ontwerp voor ‘hun’ straat te maken. De ontwerpgroep startte met een wit vel papier en een handvol uitgangspunten. De groep stelde zichzelf als ambitie om een sfeervolle, veilige en bruikbare inrichting te creëren. Gebruikmakend van de kennis van hun eigen straat werden knelpunten gesignaleerd en van een oplossing voorzien. Over een periode van drie weken ontstond zo gaandeweg het ontwerp voor de nieuwe Ootmarsumsestraat. Op 7 februari 2017 is het schetsontwerp gepresenteerd aan alle bewoners en ondernemers van de Ootmarsumsestraat.

Tijdens de informatieavonden van 10 januari en 7 februari kwamen een aantal vragen aan de orde. U leest ze hieronder:

De aannemer start op woensdag 27 september 2017 met de eerste fase van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk vrijdag 1 december 2017 afgerond.

Het werk wordt in fasen  uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. Helaas is  enige overlast niet te voorkomen.

De aanwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.
Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Of volg het nieuws via:

Meer informatie over de planning? Kijk op de website van TWW Oldenzaal
Actuele projectinformatie is ook te vinden op twee informatiezuilen die de aannemer aan het begin- en eind van het project zal plaatsen.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Maik Koopman, opzichter herinrichting Ootmarsumsestraat.

Telefoon 06 31 00 33 35
E-mail: m.koopman@stegginkinfra.nl

Voor meldingen en klachten kunt u terecht bij Klaas Klarenbeek, omgevingsmanger van deTwentse Weg- en Waterbouw (TWW).

Telefoon 06 50 25 21 86  
E-mail: info@tww.nl

Meer informatie over de planning? Kijk op de website van TWW Oldenzaal