Openbare orde en veiligheid

PDFAanwijzingsbesluit gebieden verboden alcoholgebruik Oldenzaal 2021

PDFAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Oldenzaal 2022

PDFAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register.pdf

PDFAanwijzingsbesluit plakzuilen en plaatsen verkiezingsborden 2021

PDFAntennebeleid (2011)

PDFAlgemene Plaatselijke Verordening APV Oldenzaal 2022 incl. toelichting.

PDFBeleidsregel handhaving helingbestrijding.pdf

PDFBoswet - bebouwde komgrens

PDFBrandbeveiligingsverordening 2012

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 01 standaardadvies publieke gezondheid voor evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 02 folder extreem weer

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 03 geneeskundige richtlijnen (gratis) drinkwater bij evenementen.pdf

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 04 geneeskundige richtlijnen alcohol en drugsgebruik bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 05 hygienerichtlijnen afvalverwerking bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 06 hygienerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 07 hygienerichtlijnen evenementen met dieren

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 08 hygienerichtlijnen kinderopvang en activiteiten bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 09 hygienerichtlijnen legionellapreventie bij publieksevenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 10 hygienerichtlijnen overnachten bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 11 hygienerichtlijnen sanitaire voorzieningen bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 12 hygienerichtlijnen tijdelijke zwemwatervoorzieningen bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 13 folder gehoorschade

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 14 folder tattoo piercing en pmu bij evenementen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 15 COBc - evenementen - richtlijn - versie nov. 2018

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 16 advies kennispunt geluid

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 17 en 14960 opblaasbare speeltoestellen

PDFNota regels evenementen Oldenzaal 2020 - bijlage 18 plattegrond locaties plaatsen tijdelijke reclame

PDFPrivacyverordening 2020

PDFVerordening antidiscriminatievoorziening Oldenzaal 2010

PDFWegsleepverordening Oldenzaal 2007

PDFVerordening naamgeving en nummering adressen 2010

PDFPrivacyreglement gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Oldenzaal 2012

PDFRegeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Oldenzaal 2020

PDFRegeling briefadres gemeente Oldenzaal 2014

PDFReglement burgerlijke stand 2015

PDFVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2020