Overijssel tekent als eerste provincie regionale woondeals

21 december 2022
Laatste nieuws in Oldenzaal
Woondeals

Op woensdag 21 december 2022 tekende wethouder Murat Yildirim namens de gemeente Oldenzaal, de Provincie Overijssel, gemeenten en marktpartijen samen met minister De Jonge de regionale woondeals. Overijssel is de eerste provincie die hiermee de stap zet om het woningtekort aan te pakken. Voor 2030 moeten minimaal 42.300 huizen gebouwd worden. Voor Oldenzaal betekent dit bijbouwen van 1000 woningen in de komende 10 jaar. Gemiddeld 100 woningen per jaar. De Stakenbeek, de Graven Es en de Langestraat zijn locaties waar onder andere bijgebouwd wordt.  

In oktober 2022 zijn woningbouwafspraken gemaakt met minister Huge de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Daarna heeft de provincie, samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen, de bestuurlijke afspraken omgezet in twee regionale woondeals. Hierin is onder meer vastgelegd waar kan worden gebouwd, voor welke doelgroepen en in welke prijscategorie. Overijssel hoopt hiermee snel tegemoet te komen aan de grote vraag naar woonruimte.

Overijssel

In de Overijsselse Aanpak, waarin verschillende partijen samenwerken om het woningtekort aan te pakken, is de provincie op zoek gegaan naar realistische oplossingen. De regionale woondeals ‘Wonen met kwaliteit in Overijssel’ bevatten daarom een minimaal aantal te bouwen woningen voor West-Overijssel en Twente. Belangrijk uitgangspunt is dat het om betaalbare huizen gaat. De gekozen richting is met marktpartijen besproken en lijkt onder de huidige omstandigheden haalbaar. Dat betekent dat we in West-Overijssel minimaal 28.200 woningen willen gaan bouwen en in Twente minimaal 14.100. Samen goed voor minimaal 42.300 woningen in Overijssel. Daarnaast blijft onze ambitie voor de woonagenda onverminderd op 60.000 woningen staan.

Woningbouwopgave

De versnelling in de woningbouw was de afgelopen jaren een belangrijk thema in Overijssel. Naast de regionale woondeals zijn meer stappen gezet om het woningtekort aan te pakken. Zo ontvingen Overijsselse gemeenten subsidies om bijvoorbeeld het winkelgebied in hun centrum te transformeren naar woongebied. Ook zijn subsidies verstrekt vanuit de Woningbouwimpuls voor vijf grote projecten, namelijk Goor op Stoom, binnenstad Deventer, Spoorzone Hengelo- Enschede, Spoorzone Zwolle, Hart-Van-Zuid Hengelo, de Boulevard-zone Enschede en Zwartewaterallee Zwolle voor een versnelling in de woningbouw moeten zorgen. De woningbouwimpuls is een financiële ondersteuning van het Rijk om woningbouwprojecten te versnellen.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier