Parkeerontheffing

In de winkelstraten van Oldenzaal geldt een inrij- en parkeerverbod met uitzonderingen voor het laden en lossen van goederen. Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor dit gebied wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. U kunt een inrij- en parkeerparkeerontheffing hier digitaal aanvragen.

Een inrij- en parkeerontheffing is een ontheffing voor:

 • het inrijden van een geslotenverklaring voor voertuigen in het voetgangersgebied in de binnenstad van Oldenzaal.
 • het parkeren in de binnenstad van Oldenzaal, buiten de parkeervakken.

Een parkeerontheffing is wat anders dan een parkeervergunning: een vergunning is een schriftelijke toestemming om te parkeren in de daarvoor aangewezen parkeervakken. Op onze website vindt u meer informatie over de parkeervergunning


De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • de ontheffing mag alleen worden gebruikt voor de door de aanvrager omschreven grond die in de ontheffing is opgenomen
 • wanneer er parkeeralternatieven zijn dan is de ontheffing niet van kracht. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van reguliere beschikbare (betaald) parkeerplaatsen is het niet nodig om buiten het parkeervak te parkeren
 • de ontheffing is niet geldig op de terreinen waar op dat moment de warenmarkt en of een evenement wordt gehouden, en tijdens de op- en afbouw
 • de ontheffing geldt voor een inrijverbod zoals weergegeven door het bord C1 van het RVV 1990 en
 • wanneer gebruikt wordt gemaakt van de ontheffing mag het verkeer niet worden belemmerd en mag de verkeersveiligheid op de weg niet in gevaar worden gebracht.


De voorwaarden zijn vastgelegd in de Beleidsregel  inrij- en parkeerontheffingen Oldenzaal 2020.


De kosten voor een inrij- en parkeerontheffing zijn:

 • Inrij- en parkeerontheffing voor maximaal 3 dagen: € 25
 • Inrij- en parkeerontheffing voor maximaal 30 dagen: € 50
 • Inrij- en parkeerontheffing voor maximaal 3 maanden: € 75
 • Inrij- en parkeerontheffing voor een kalenderjaar: € 110


De binnenstad van Oldenzaal is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt een inrij- en parkeerverbod. Laden en lossen van goederen mag:

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 13.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur
 • Zaterdag tussen 07.00 uur en 11.00 uur.


Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor de binnenstad wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. Een ontheffing kan verleend worden aan:

 • bouw-, installatie- en reparatieverkeer, die gemotiveerd aan kunnen geven dat zij ter plaatse hun voertuig nodig hebben
 • huisartsen die bewoners moeten bezoeken
 • leveranciers die gemotiveerd kunnen aantonen dat het leveren tijdens de venstertijden niet plaats kan vinden en dat de goederen van een dergelijke omvang zijn dat deze niet op andere wijze dan met een voertuig afgeleverd kunnen worden
 • storingsdiensten
 • rouw- en trouwdiensten
 • zorginstellingen voor het verlenen van zorg aan huis

Vraag uw inrij- en parkeerontheffing online aan. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Voor bedrijven geldt een eHerkenning. Als u nog niet als bedrijf geregistreerd staat met een parkeervergunning of -ontheffing moet u eerst het KvK nummer laten opvoeren bij de gemeente. U kunt dit telefonisch doorgeven.

Download PDFde instructie online aanvragen inrij- en parkeerontheffing

Ontheffing aanvragen

Verlengen of opzeggen

Een inrij- en parkeerontheffing voor een jaar kunt u online verlengen. Doe dit wel voordat uw ontheffing afloopt. Na 1 januari komen uw gegevens te vervallen. Wilt u dan alsnog een inrij- en parkeerontheffing aanvragen, dan kan dit via een nieuwe aanvraag.
Het verlengen van de overige ontheffingen kan alleen door een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Let op: als er nog openstaande aanvragen zijn, dan moet u deze eerst af te sluiten of te verwijderen, voor u kunt overgaan tot verlenging. Vergeet niet uw (juiste) e-mailadres toe te voegen.

Opzeggen

Heeft u de ontheffing niet langer nodig, dan kunt u deze online opzeggen. U ontvangt geen restitutie.

Online verlengen of opzeggen


Voor het koppelen van de juiste (bedrijfs)auto aan de inrij- en parkeerontheffing moet u het juiste kenteken nog aanmelden. Dit kan alleen met ontheffingen die een looptijd hebben van 1 maand of langer. Dit doet u via de (web)app (een mobiele website). In de (web)app kunt u ook wisselen van kenteken. U kunt dit vergelijken met het verplaatsen van de ontheffing of bedrijfskaart van de ene auto in de andere. In de handleiding ziet u hoe u deze op uw smartphone plaatst en hoe u het kenteken van de juiste (bedrijfs)auto aanmeldt.

Lukt het u niet om dit digitaal door te geven, dan kan dit ook telefonisch via telefoonnummer (0541) 72 20 10 (24 uur per dag bereikbaar). Bij zowel de app als bij de telefonische doorgave heeft u een meldnummer en een pincode nodig. Deze ontvangt u in de brief ter bevestiging van uw inrij- en parkeerontheffing. U kunt deze brief ook online terugvinden wanneer u inlogt in het portaal onder de betreffende inrij- en parkeerontheffing bij documenten in de ‘brief ontheffing uitgegeven’.

Download PDFde handleiding van de parkeerapp voor ontheffingen.  


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Veiligheid, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.