Parkeerontheffing

In de winkelstraten van Oldenzaal geldt een inrij- en parkeerverbod met uitzonderingen voor het laden en lossen van goederen. Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor dit gebied wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. U kunt een inrij- en parkeerparkeerontheffing hier digitaal aanvragen.

Een inrij- en parkeerontheffing is een ontheffing voor:

 • het inrijden van een geslotenverklaring voor voertuigen in het voetgangersgebied in de binnenstad van Oldenzaal.
 • het parkeren in de binnenstad van Oldenzaal, buiten de parkeervakken.

Een parkeerontheffing is wat anders dan een parkeervergunning: een vergunning is een schriftelijke toestemming om te parkeren in de daarvoor aangewezen parkeervakken. Op onze website vindt u meer informatie over de parkeervergunning


De winkelstraten van Oldenzaal zijn in principe niet toegankelijk met de auto. Daarom geldt er een inrij- en parkeerverbod. Voor het laden en lossen van goederen geldt een uitzondering van op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 13.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 07.00 uur tot 11.00 uur. Op zondagen is het niet toegestaan om in de binnenstad te laden en te lossen. Buiten die tijden geldt er een inrij- en parkeerverbod voor alle bestuurders van gemotoriseerd vervoer.

Het is mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor dit gebied wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. Een ontheffing kan worden verleend aan:

 • gevestigde ondernemers in de binnenstad van Oldenzaal
 • bouw-, installatie- en reparatieverkeer, die gemotiveerd aan kunnen geven dat zij ter plaatse hun voertuig nodig hebben
 • huisartsen die bewoners in de binnenstad moeten bezoeken
 • leveranciers die gemotiveerd kunnen aantonen dat het leveren tijdens de venstertijden niet plaats kan vinden en dat de goederen van een dergelijke omvang zijn dat deze niet op andere wijze dan met een voertuig afgeleverd kunnen worden
 • storingsdiensten
 • rouw- en trouwdiensten
 • zorginstellingen voor het verlenen van zorg aan huis

Voorschriften en beperkingen

De volgende voorschriften en beperkingen zijn van toepassing:

 • de ontheffing mag slechts worden gebruikt voor de door de aanvrager omschreven grond die in de ontheffing  is opgenomen
 • wanneer er parkeeralternatieven zijn dan is de ontheffing niet van kracht. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van reguliere beschikbare (betaald) parkeerplaatsen is het niet nodig om buiten het parkeervak te parkeren
 • de ontheffing is niet geldig op de terreinen waar op dat moment de warenmarkt en of een evenement wordt gehouden, voorbereid of opgeruimd
 • de ontheffing geldt voor een inrijverbod zoals weergegeven door het bord C1 van het RVV 1990 en
 • wanneer gebruikt wordt gemaakt van de ontheffing mag het verkeer niet worden belemmerd en mag de verkeersveiligheid op de weg niet in gevaar worden gebracht.


De voorwaarden zijn vastgelegd in de Beleidsregel  inrij- en parkeerontheffingen Oldenzaal 2020.


Er zijn drie verschillende inrij- en parkeerontheffingen:

 1. Inrij- en parkeerontheffing voor maximaal 3 dagen. (Leges € 25)
 2. Inrij- en parkeerontheffing voor maximaal 30 dagen. (Leges € 50)
 3. Inrij- en parkeerontheffing voor maximaal 3 maanden (Leges € 75)
 4. Inrij- en parkeerontheffing voor een kalenderjaar. (Leges € 110)  


Vraag uw inrij- en parkeerontheffing online aan. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Voor bedrijven geldt een eHerkenning. Als u nog niet als bedrijf geregistreerd staat met een parkeervergunning of -ontheffing moet u eerst het KvK nummer laten opvoeren bij de gemeente. U kunt dit telefonisch doorgeven. U krijgt geen papieren vergunning. De parkeercontroleur scant uw kenteken en weet zo of u heeft betaald.

Loopt u bij uw online aanvraag tegen problemen aan, neemt u dan contact met ons op. Ondanks de testen, ook met bestaande vergunninghouders, kan er per ongeluk toch iets niet juist zijn omgezet naar het nieuwe systeem. We checken dat graag voor u. Tip: omdat een aanvraag voor een ontheffing altijd beoordeeld wordt door de medewerkers APV adviseren wij u er bij de ingangsdatum rekening mee te houden dat dit minimaal één werkdag in beslag neemt.

Download PDFde instructie online aanvragen inrij- en parkeerontheffing

Ontheffing aanvragen

Wilt u dit niet online regelen? Neem dan contact op met team Veiligheid via telefoonnummer (0541) 58 81 11.


Voor het koppelen van de juiste (bedrijfs)auto aan de inrij- en parkeerontheffing moet u het juiste kenteken nog aanmelden. Dit kan alleen met ontheffingen die een looptijd hebben van 1 maand of langer. Dit doet u via de (web)app (een mobiele website). In de (web)app kunt u ook wisselen van kenteken. U kunt dit vergelijken met het verplaatsen van de ontheffing of bedrijfskaart van de ene auto in de andere. Omdat er vanaf 4 juni 2020 geen papieren ontheffing of bedrijfskaart meer wordt verstrekt, is het belangrijk dat u vanaf dat moment het juiste kenteken online aanmeldt. In PDFde handleiding voor de parkeerapp ziet u hoe u deze op uw smartphone plaatst en hoe u het kenteken van de juiste (bedrijfs)auto aanmeldt.

Lukt het u niet om dit digitaal door te geven, dan kan dit ook telefonisch via telefoonnummer (0541) 72 20 10 (24 uur per dag bereikbaar). Bij zowel de app als bij de telefonische doorgave heeft u een meldnummer en een pincode nodig. Deze ontvangt u in de brief ter bevestiging van uw inrij- en parkeerontheffing. U kunt deze brief ook online terugvinden wanneer u inlogt in het portaal onder de betreffende inrij- en parkeerontheffing bij documenten in de ‘brief ontheffing uitgegeven’.

Download PDFde handleiding van de parkeerapp voor ontheffingen.  


Als de inrij- en parkeerontheffing bijna verloopt, kunt u uw jaarontheffing online verlengen. Doe dit wel voordat uw ontheffing afloopt. Na 1 januari komen uw gegevens te vervallen. Wilt u dan alsnog een inrij- en parkeerontheffing afnemen, dan kan dit via een nieuwe aanvraag. Let op: als er nog openstaande aanvragen zijn, dan moet u deze eerst af te sluiten of te verwijderen, voor u kunt overgaan tot verlenging. Vergeet niet uw (juiste) e-mailadres toe te voegen.

Opzeggen

Heeft u de ontheffing niet langer nodig, dan kunt u online opzeggen. U ontvangt geen restitutie.

Online verlengen of opzeggen

 • Wanneer kan ik mijn inrij- en parkeerontheffing voor een jaar verlengen?
  Dat kan vanaf eind november. Dan zijn ook de nieuwe tarieven bekend. Wij maken u erop attent dat als u de verlenging niet in december regelt, de huidige ontheffing in januari vervalt en wij ervan uitgaan dat u dus geen verlenging wenst. In dat geval komen uw gegevens te vervallen. Wilt u nadien alsnog een inrij- en parkeerontheffing afnemen, dan kan dit alleen via een nieuwe aanvraag.
   
 • Het lukt niet om een nieuwe inrij- en parkeerontheffing aan te vragen of te verlengen. Hoe komt dat?
  Check of er wellicht nog een openstaande aanvraag aanwezig is. In dat geval moet u deze eerst afhandelen of verwijderen. Daarna kunt u wel een nieuwe aanvraag of een verlenging opstarten.
   
 • Ik weet niet of mijn aanvraag wel goed is doorgevoerd. Wat moet ik doen?
  Na het online afronden van de aanvraag ontvangt u altijd een e-mail ter bevestiging. Check uw mailbox. Misschien is de e-mail bij de "spam" terecht gekomen. Wanneer u opnieuw inlogt in het loket, waar u ook de aanvraag heeft gedaan, kunt u op de betreffende inrij- en parkeerontheffing klikken. U ziet dan de details van de inrij- en parkeerontheffing. Daarnaast vindt u daar ook de knop "Documenten". Hier vindt u de bevestigingsbrief en eventueel ook de factuur.
   
 • Ik ben mijn meldcode en pin voor de app kwijt. Wat nu?
  Als u in het loket klikt op de lopende inrij- en parkeerontheffing, klikt u vervolgens op de knop “Documenten”. Hier vindt u de ‘brief ontheffing uitgegeven’. In deze brief is de code en de pin terug te vinden. Zo niet, neem dan contact met ons op, zodat wij u deze brief opnieuw kunnen toesturen.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11