Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel

Het kan voorkomen dat voor wegwerkzaamheden, reconstructie of een evenement er een tijdelijke verkeersmaatregel moet worden aangevraagd. Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op, aan of langs gemeentelijke wegen in Oldenzaal is toestemming van de gemeente Oldenzaal als wegbeheerder vereist. U moet hiervoor een aanvraagformulier in dienen, inclusief verkeersplan.

Voor het aanvragen van een verkeersmaatregel moet u gebruik maken van dit aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregel. Een volledig ingevulde aanvraag met bijlage moet minimaal 4 weken voorafgaand aan de tijdelijke verkeersmaatregel opgestuurd worden naar info@oldenzaal.nl. Als wij akkoord gaan met uw aanvraag, dan ontvangt u voor de geplande aanvangsdatum de toestemming voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

De kosten voor het aanvragen van een verkeersmaatregel zijn € 75,-.

Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal aspecten, dit zijn :

  • Tijdelijke Verkeersmaatregelen moeten volgens CROW 96 a/b uitgevoerd worden;

  • Zijn er conflicterende werkzaamheden of evenementen

  • Verkeersveiligheid

  • Doorstroming verkeer

Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode worden uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11