Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel

Het kan voorkomen dat er voor wegwerkzaamheden, reconstructie of een activiteit, zoals ANWB Streetwise, een tijdelijke verkeersmaatregel moet worden aangevraagd. Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op, aan of langs gemeentelijke wegen in Oldenzaal is een ontheffing van de gemeente Oldenzaal als wegbeheerder vereist.

Vergunning aanvragen of melding doen?

De vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Vergunningenchecker

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Vergunningintaker

Is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten.

De kosten voor het aanvragen van een verkeersmaatregel zijn € 75,-.

Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal aspecten, dit zijn :

  • Tijdelijke Verkeersmaatregelen moeten volgens CROW 96 a/b uitgevoerd worden;

  • Zijn er conflicterende werkzaamheden of evenementen

  • Verkeersveiligheid

  • Doorstroming verkeer

Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode worden uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met één van onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten.