Peuters groeien kansrijk op door nieuw VVE-convenant Oldenzaal

31 januari 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Op 30 januari 2023 werd het nieuwe Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) convenant ondertekend door basisscholen, kinderopvang, GGD Jeugdgezondheid en de gemeente Oldenzaal. Met dit convenant werken deze partners aan een hoge pedagogische kwaliteit van peuteropvang voor alle peuters vanaf 2 jaar. Dit past bij de ambitie van de gemeente om de jeugd kansrijk te laten opgroeien. In een plan van aanpak staat beschreven hoe de opvang in Oldenzaal kansrijker wordt. Bijvoorbeeld door de wijze van samenwerking en het verder ontwikkelen van de doorgaande leerlijn. Maar ook door te zorgen voor de benodigde ruimte, (opleiding van) personeel en middelen.

Wethouder Maaike Rödel: “We willen heel graag dat alle kinderen in Oldenzaal gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen. Je kunt niet kiezen waar je bedje staat, maar we kunnen in onze stad wel proberen om alle kinderen een goede start te geven. Door het ondertekenen van dit convenant nemen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de voor- en vroegschoolse educatie. We werken samen om alle kinderen al vanaf 2 jaar een plekje te bieden op een hele goede opvangplek. Zo’n rijke pedagogische omgeving is voor elk kind van toegevoegde waarde, ook als je extra aandacht nodig hebt. Gewoon in dezelfde groep. Op die manier maken we geen onderscheid en krijgen alle kinderen dezelfde kans. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling!”

Met dit convenant voert Oldenzaal haar taken uit zoals dit in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) staat voorgeschreven. Het nieuwe convenant markeert de start van een intensief en interprofessioneel samenwerkingstraject tussen de professionals van onderwijs, opvang en zorg. Daarmee wordt in de stad een optimale doorgaande leerlijn neergezet en krijgt VVE in Oldenzaal blijvend een plek binnen het Passend Onderwijs. 

De betrokken organisaties zijn het primair onderwijs (Stichting KONOT, Consent, de Nutsschool en de Vrijeschool de Zevenster), de kinderopvangorganisaties (Columbus Junior, Kiekeboe (Humankind), Partou/Smallsteps) en de GGD Twente.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

 

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier