Pilot Spontane Binnenstad

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Voor ondernemers, pandeigenaren, organisaties of verenigingen met goede ideeën zijn er genoeg kansen. Kansen die de binnenstad boeiend maken. Die leiden tot meer beleving en ontmoeting. In de binnenstad ontstaan al volop goede initiatieven. Graag willen wij deze betrokkenheid stimuleren. Goede initiatieven die de binnenstad boeiend maken, kunnen een stimuleringsbijdrage ontvangen uit de pilot Spontane Binnenstad. Maak het waar in uw binnenstad!

In de pilot staan initiatieven in de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voorop. De overheden stimuleren deze initiatieven en zorgen met de pilot voor een extra impuls. Daarmee hopen wij samen met u de binnensteden toekomstbestendig te maken. De samenwerking van deze steden, ondersteund door de provincie, maakt de pilot uniek. Immers, door goede afstemming onderling en door elkaar aan te vullen, ontstaan er stuk voor stuk boeiende binnensteden met elk een eigen identiteit.

Wat is het profiel van Oldenzaal?

Iedere binnenstad kent een eigen profiel. Dit profiel bevat de kenmerken waarmee de stad of het dorp zich onderscheidt. Versterkt u met uw initiatief dit profiel, dan kunt u in aanmerking komen voor de stimuleringsbijdrage. Het profiel van Oldenzaal is historisch erfgoed en stratenpatroon, poort naar het Nationaal Landschap Noordoost Twente, carnaval en een bourgondische levensstijl. De Oldenzaalse binnenstad ademt bourgondisch leven uit. Gezellige terrassen, sfeervolle evenementen en gemeenschapszin vloeien daaruit voort. Daarnaast is de binnenstad de verbindende schakel in Noordoost-Twente en ademt het een en al historie uit.

Komt u in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage?

De pilot Spontane Binnenstad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel en Netwerkstad Twente. De pilot maakt deel uit van de Ontwikkelagenda 2040, een gezamenlijk initiatief van de steden Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en de provincie Overijssel. Denkt u aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage? Neemt u dan contact met Moniek Bazen van de gemeente Oldenzaal. Samen vult u dan het aanvraagformulier Spontane Binnenstad in en u dient het ook samen in bij de Netwerkstad Twente. Zij beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de voorwaarden en informeert u of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt de Netwerkstad Twente contact met u op. Er wordt gewerkt in tranches. Daarnaast is het goed te weten dat de stimuleringsbijdrage voortkomt uit een pilotproject. Dat betekent dat het project continu geëvalueerd wordt. Het kan zijn dat dit consequenties heeft voor de spelregels van de aanvraag.

 

Waarom gaat dit gebeuren?

Het project draagt bij aan het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. De vijf steden zetten samen met de provincie in op complementaire, aantrekkelijke en vitale binnensteden. De pilot Spontane Binnenstad is hierin de aanjager.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Binnen de pilot wordt samengewerkt met lokale partners bij het verbeteren van de binnensteden, waarbij de overheid een meer faciliterende en aanjagende rol inneemt en er meer ruimte wordt gegeven voor markt- en burgerinitiatieven.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Moniek Bazen, projectleider.