Plaatsen objecten of voorwerpen op, aan of boven de openbare weg

Wilt u een container, steiger, bouwkeet , straatversiering of een ander voorwerp op of aan de weg of een weggedeelte plaatsen? Dan hoeft u dit niet te melden of een vergunning aan te vragen.

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of
  • niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet ten minste een vrije doorgang van 1.25 strekkende meter wordt gelaten op voetpaden en van 3.25 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer. Er kan een ontheffing aangevraagd worden, als u hier niet aan kan voldoen. De ontheffing kan worden verleend als omgevingsvergunning, als het gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Zie www.omgevingsloket.nl

Voor kosten aanvraag omgevingsvergunning, zie www.oldenzaal.nl/omgevingsvergunning.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van objecten of voorwerpen op, aan of boven de openbare weg. De kosten voor een vergunning voor het plaatsen van objecten of voorwerpen op, aan of boven openbaar weg zijn € 75,-.

Voor de termijn indienen aanvraag omgevingsvergunning, zie www.oldenzaal.nl/omgevingsvergunning.

  • Het plaatsen van een object mag geen schade toe brengen of kan toebrengen aan de weg
  • Het plaatsen van een object mag de bruikbaarheid van de weg niet belemmeren of kan belemmeren of
  • Het plaatsen van een object mag geen belemmering vormen of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg
  • Het plaatsen van een object moet voldoen aan redelijke eisen van welstand
  • Er moet een vrijedoorgang zijn van minimaal 1.25 strekkende meter op voetpaden en
  • Er moet een vrijedoorgang zijn van minimaal 3.25 strekkende meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11