Plaatsen objecten of voorwerpen op, aan of boven de openbare weg

Wilt u een container, steiger, bouwkeet of straatversiering of andere objecten op, aan of boven de openbare weg of een weggedeelte plaatsen? Dan moet u dit melden of u moet een vergunning aanvragen.

Soms volstaat een melding; soms moet u een vergunning aanvragen. Dat ligt onder meer aan de omvang van het object of voorwerp dat u wilt plaatsen en de periode dat u het object of voorwerp wilt plaatsen. Onder het kopje Voorwaarden leest u daar meer over. 

Melding met DigiD

Melding met eHerkenning

Aanvraag vergunning met DigiD

Aanvraag vergunning met eHerkenning

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van objecten of voorwerpen op, aan of boven de openbare weg. De kosten voor een vergunning voor het plaatsen van objecten of voorwerpen op, aan of boven openbaar weg zijn € 75,-.

Een melding voor het plaatsen van een object of voorwerp, moet u minimaal veertien dagen voorafgaand aan het plaatsen van het object of voorwerp doen. 

Een vergunning moet minimaal 8 weken voorafgaand aan het plaatsen van het object of voorwerp zijn aangevraagd.

U kunt met een melding van het plaatsen van een object of voorwerp volstaan als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • u doet de melding tenminste veertien dagen voorafgaand aan het plaatsen van het object/voorwerp.
  • de periode dat het object/voorwerp wordt geplaatst  bedraagt maximaal twee maanden.
  • de afmetingen van het object/voorwerp zijn maximaal 2,5 m bij 6 m.
  • het object/voorwerp wordt zodanig geplaatst dat het geen belemmering vormt voor de gebruikers van de openbare weg.
  • u mag niet meer dan twee objecten of voorwerpen plaatsen.

Als u een object of voorwerp wilt plaatsen dat niet aan deze voorwaarden voldoet, moet u een vergunning aan te vragen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11