Plaatsen objecten op, aan of boven openbaar terrein

Wilt u een container, kraan, steiger of andere objecten of materialen op, aan of boven de openbare weg of een weggedeelte plaatsen? Dan kunt u in veel gevallen volstaan met een melding aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor een terras of voor het plaatsen van spandoeken, aankondigingsborden of sandwichborden voor het aankondigen van evenementen kunt u geen melding plaatsen objecten doen. Hiervoor gelden andere regels. Meer informatie over terrassen kunt u vinden bij het onderwerp 'terrasvergunning'.  Meer informatie over het plaatsen van spandoeken, aankondigingsborden of sandwichborden kunt u vinden bij het onderwerp 'spandoeken, aankondigingsborden'.

 

Als u een melding wilt doen, dan dient u gebruik te maken van het daarvoor bestemde meldingsformulier. U kunt het formulier ook afhalen bij de afdeling Publiekszaken in het stadhuis.

U moet het formulier volledig ingevuld toesturen aan team Veiligheid van de gemeente Oldenzaal. Dat kan per post of u kunt het per e-mail versturen naar info@oldenzaal.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de medewerkers van de Publieksbalie in het stadhuis.

U moet tezamen met het formulier een situatieschets aanleveren. U kunt voor uw schets gebruikmaken van bijvoorbeeld een bouwtekening of een uitdraai van een online kaartendienst zoals onder meer Google-maps, Bing maps, of Yahoo maps. Door middel van uw schets moet u in ieder geval de afmetingen en  - met behulp van enkele referentiepunten - de positie van het object duidelijk maken.

Meldingsformulier downloaden

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van objecten op, aan of boven openbaar terrein.

Zodra u weet wanneer u het object gaat plaatsen, kunt u bij ons een melding doen. Dit dient u in ieder geval ten minste veertien dagen voorafgaand aan het plaatsen van het object te doen.

U kunt alleen met een melding van het plaatsen van een object volstaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (artikel 2:10A APV 2015):

  • u doet de melding tenminste veertien dagen voorafgaand aan het plaatsen van het object;
  • de periode dat het object ter plaatse blijft bedraagt maximaal twee maanden;
  • de afmetingen van het object zijn maximaal 2,5 m bij 6 m;.
  • het object wordt zodanig geplaatst dat het geen belemmering vormt voor de gebruikers van de openbare weg. Het college van burgemeester en wethouders kan hiertoe aanwijzingen geven;
  • u zult per perceel niet meer dan twee objecten plaatsen, waarvan maximaal één container.

Indien u een object wilt plaatsen, die  niet aan deze voorwaarden voldoet, dient u een vergunning aan te vragen als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11