Plaatsen objecten of voorwerpen op, aan of boven openbaar terrein

Wilt u een container, kraan, steiger of andere voorwerpen of objecten of materialen op, aan of boven de openbare weg of een weggedeelte plaatsen? Dan kunt u in veel gevallen volstaan met een melding aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor een terras of voor het plaatsen van spandoeken, aankondigingsborden of sandwichborden voor het aankondigen van evenementen kunt u geen melding plaatsen objecten doen. Hiervoor gelden andere regels. Meer informatie over terrassen kunt u vinden bij het onderwerp 'terrasvergunning'.  Meer informatie over het plaatsen van spandoeken, aankondigingsborden of sandwichborden kunt u vinden bij het onderwerp 'spandoeken, aankondigingsborden'.

 

Als u een melding wilt doen, dan kunt u gebruik maken van het daarvoor bestemde meldingsformulier. Stuur het volledig ingevulde formulier aan team Veiligheid van de gemeente Oldenzaal. Dat kan per post of u kunt het per e-mail versturen naar info@oldenzaal.nl. U moet bij het formulier een situatieschets aanleveren. Op de situatieschets moet u de locatie en de afmetingen van het te plaatsen object vermeld worden.

Download het meldingsformulier.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van objecten of voorwerpen op, aan of boven openbaar terrein.

Zodra u weet wanneer u het object of voorwerp gaat plaatsen, kunt u bij ons een melding doen. Dit dient u in ieder geval ten minste veertien dagen voorafgaand aan het plaatsen van het object te doen.

U kunt alleen met een melding van het plaatsen van een object of voorwerp volstaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (artikel 2:10A APV 2015):

  • u doet de melding tenminste veertien dagen voorafgaand aan het plaatsen van het object/voorwerp;
  • de periode dat het object/voorwerp ter plaatse blijft bedraagt maximaal twee maanden;
  • de afmetingen van het object/voorwerp zijn maximaal 2,5 m bij 6 m;.
  • het object/voorwerp wordt zodanig geplaatst dat het geen belemmering vormt voor de gebruikers van de openbare weg. Het college van burgemeester en wethouders kan hiertoe aanwijzingen geven;
  • u zult per perceel niet meer dan twee objecten plaatsen, waarvan maximaal één container.

Indien u een object of voorwerp wilt plaatsen, die  niet aan deze voorwaarden voldoet, dient u een vergunning aan te vragen als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11