Products

Geboorte, aangifte

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Lees verder

Geluidsoverlast

Voor geluidsoverlast zijn regels opgesteld. De gemeente is alleen bevoegd op te treden als er normen worden overschreden.

Lees verder