Crematorium begraafplaats

 De komst en bouw van een crematorium kent in Oldenzaal een lange geschiedenis. Nu de bouw vordert en naar verwachting najaar 2018 in gebruik genomen wordt, is ook de inrichting van het openbare terrein aan de beurt.

De uitvoering van de begraafplaats, waarvan het ontwerp op 14 juli 2017 is gepresenteerd bij Buitenplaats Erve Hulsbeek, zal medio april starten. De firma Negam is eind mei gestart met haar werkzaamheden op de begraafplaats. Voor 13 juli 2018 moeten dan de parkeerplaats (dicht tegen het crematorium aan), een blusvijver in geval van calamiteiten en een diep gelegen weg van de Schipleidelaan naar het crematorium gereed zijn. Van de werkzaamheden is een mooie film gemaakt waarbij de werkzaamheden mooi inbeeld gebracht worden.

https://www.youtube.com/watch?v=jIiFZEFB2us&feature=youtu.be

Het gehele werk zal voor de bouwvakantie gereed zijn.
PDFDefinitieve ontwerp.pdf

Wat betekent dit voor mij?
De werkzaamheden vinden plaats op het terrein zelf waar door de overlast in de wijk beperkt is.  
 

De verwachting is dat de aannemer Negam haar werkzaamheden rond de bouwvakantie afrond. In het najaar zal de beplanting worden aangebracht en dan zal het project ook worden afgerond.
 

De omgeving, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.

Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Of volg het nieuws via:

Facebook
Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs Te Riet
Telefoon (0541) 58 84 18 of via het algemene toegangsnummer van de gemeente 58 81 11

E-mail: t.teriet@oldenzaal.nl of info@oldenzaal.nl