Crematorium begraafplaats

 De komst en bouw van een crematorium kent in Oldenzaal een lange geschiedenis. Nu de bouw opgeleverd is wordt ook de inrichting van het openbare terrein afgerond.

Aannemer Negam uit Oldenzaal heeft het gehele terrein veranderd van een weiland naar een natuurlijke inpassing van het crematorium en begraafplaats. Het terrein heeft vele hoogte verschillen gekregen, een grote waterpartij en is met een grote variatie en kleurrijke planten ingeplant. De bomen en het bosplantoen wordt later in het jaar geplant en dit gehele concept draagt bij aan een grote biodiversiteit. De vaste planten zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en hommels. Ze vormen een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit. Samen met het landschappelijke ontwerp en de groenrichting maakt deze natuurlijke inpassing het terrein rond het nieuwe crematorium helemaal af.

Van de werkzaamheden zijn 2 mooie dronebeelden gemaakt waarbij de werkzaamheden mooi in beeld gebracht worden:

 

Wat betekent dit voor mij?
Nu de meeste werkzaamheden afgerond zijn zal het werkverkeer plaats gaan maken voor bestemmingsverkeer van en naar de begraafplaats en het crematorium. Wat gaan we nog doen? Een toezegging is dat we een maand na de ingebruikname van het crematorium weer een geluidsmeting en een verkeerstelling gaan uitvoeren. Deze metingen gaan we dan vergelijken met de nulmeting die we in 2017 hebben uitgevoerd en deze gaan we dan terugkoppelen met de omgeving.  

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. In het najaar worden de bomen en de bosschages aangebracht en dan zal het project worden afgerond.

De omgeving, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.

Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Of volg het nieuws via:

Facebook
Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs Te Riet
Telefoon (0541) 58 84 18 of via het algemene toegangsnummer van de gemeente 58 81 11

E-mail: t.teriet@oldenzaal.nl of info@oldenzaal.nl