Crematorium begraafplaats

 De komst en bouw van een crematorium kent in Oldenzaal een lange geschiedenis. Nu de bouw vordert en naar verwachting najaar 2018 in gebruik genomen wordt, is ook de inrichting van het openbare terrein aan de beurt.

De uitvoering van de begraafplaats, waarvan het ontwerp op 14 juli 2017 is gepresenteerd bij Buitenplaats Erve Hulsbeek, zal medio april starten. In juni 2018 moeten dan de extra parkeerplaats (dicht tegen het crematorium aan), een blusvijver in geval van calamiteiten, 186 verdiept aangelegde parkeerplaatsen en een diep gelegen weg van de Schipleidelaan naar het crematorium gereed zijn. Voor het verkeer op de Schipleidelaan heeft dit geen verdere gevolgen.
PDFDefinitieve ontwerp.pdf

Welke werkzaamheden wel gevolgen hebben voor het verkeer op de Schipleidelaan is de aanpassing van de kruising Schipleidelaan – Hulsbekenkamp.  Om de toekomstige begraafplaats en het crematorium te ontsluiten, moet de kruising Schipleidelaan - Hulsbekenkamp worden aangepast. Het is de bedoeling dat door deze aanpassing de kruising verkeersveiliger wordt en er een betere doorstroom van het verkeer gaat plaatsvinden

Wat betekent dit voor mij?
Door het aanpassen van de kruising kan het doorgaand gemotoriseerd verkeer op de Schipleidelaan en de kruising Schipleidelaan – Hulsbekenkamp vanaf 19 maart geen gebruik maken van de Schipleidelaan. Daarom wordt het verkeer vanaf de Deurningerstraat (N738) via Weerselo of via Deurningen omgeleid. Verkeer vanuit Oldenzaal zal richting Deurningen worden geleid.
PDFOmleidingstekening.pdf

Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Zij kunnen gebruik blijven maken van het fietspad.    

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Alle partijen die in het verleden betrokken zijn bij het proces worden op de hoogte gehouden van project.

 

De verwachting is dat vanaf 19 maart 2018 met de aansluiting op de Schipleidelaan wordt gestart en dat de begraafplaats augustus 2018 gereed is.
Bekijk de planning van de wegwerkzaamheden

Werkzaamheden kruising
De firma KWS infra heeft opdracht gekregen de aanpassing uit te voeren. De huidige planning is dat de werkzaamheden de gehele maand maart in beslag nemen. Het ontwerp van deze aansluiting is in juli vorig jaar bij Buitenplaats Erve Hulsbeek gepresenteerd. De definitieve planning met exacte data volgt nog.   

De omgeving, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.

Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Of volg het nieuws via:

Facebook
Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs Te Riet
Telefoon (0541) 58 84 18 of via het algemene toegangsnummer van de gemeente 58 81 11

E-mail: t.teriet@oldenzaal.nl of info@oldenzaal.nl