Herinrichting Dr. Ariënsstraat en Prof. Aalbersestraat

Om wateroverlast tijdens hevige neerslag tegen te kunnen gaan leggen we in de stad regenwaterriolen aan, deze noemen we blauwe aders. Deze riolen voeren het regenwater af naar de randen van de stad, waar het water gebufferd en afgevoerd kan worden. In de Dr. Ariënsstraat en de Prof. Aalbersestraat wordt het huidige gemengde riool vervangen door een vuilwaterriool en een schoonwaterriool (blauwe ader). Dit biedt de mogelijkheid om de Dr. Ariënsstraat opnieuw in te richten.

 

Wat gaat er gebeuren?

Het huidige gemengde riool in de Dr. Ariënsstraat en de Prof. Aalbersestraat wordt vervangen door een vuilwaterriool en er komt een schoonwaterriool bij. Het schoonwaterriool, de zogenaamde “blauwe ader”, vormt de laatste schakel tussen de Ootmarsumsestraat en open water in de Stadsweide. Dit biedt de mogelijkheid om de Dr. Ariënsstraat opnieuw in te richten..

Waarom gaat dit gebeuren?

Door de klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Aan de ene kant krijgen we te maken met langere perioden van droogte en grote hitte, aan de andere kant steeds meer neerslag in extreme hoeveelheden. Om wateroverlast tijdens hevige neerslag tegen te kunnen gaan leggen we in de stad regenwaterriolen aan, deze noemen we blauwe aders. Deze riolen voeren het regenwater af naar de randen van de stad, waar het water gebufferd en afgevoerd kan worden.

Wat betekent dit voor mij?

De aanleg van de blauwe ader biedt de kans om het bestaande vuilwaterriool te vervangen en de Dr. Ariënsstraat opnieuw in te richten. Hierbij wordt van kavelgrens tot kavelgrens de bestrating vervangen, lichtmasten verplaatst naar één zijde van de straat en nieuwe bomen geplant. Door de werkzaamheden kunnen bewoners en gebruikers van de openbare ruimte overlast ondervinden. Er wordt bijvoorbeeld zo gewerkt dat de straat er voor een klein deel uit ligt, zodat bewoners in ieder geval van één zijde bij hun woning kunnen komen.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Inmiddels zijn er twee bewonersavonden geweest waarop de plannen zijn gepresenteerd. De plannen zijn zoveel mogelijk aangepast aan opmerkingen en wensen van bewoners die tijdens de eerste informatieavond naar voren zijn gekomen. Te denken valt hierbij aan de locatie van onder andere de parkeerplaatsen en de bomen. Voor wat betreft de soort bomen: hieruit konden de bewoners kiezen uit 5 soorten bomen. Uiteindelijk is gekozen voor de Amberboom.

In het voorjaar 2019 zijn de plannen uitgewerkt. De tips en opmerkingen van de bewoners zijn verwerkt en het werk werd gegund aan aannemer KWS infra. In juli 2019 is het riool onder de provinciale weg de N342 aangelegd. Na de bouwvakantie werd gestart met de werkzaamheden in de Stadsweide, Prof. Aalbersestraat en de Dr. Ariënstraat. 
De totale werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond.

De aanwonenden en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden een brief met informatie over de werkzaamheden. De website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.
Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.

Volg ons ook op:

Op onderstaande tekeningen vindt u informatie over dit project:


Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Dennis van 't Hoenderdaal (opzichter gem. Oldenzaal - 06 51585162) of Juriën Leferink (uitvoerder aannemer KWS - 06 50226199).