Herinrichting Dr. Poels- en Dr. Nolensstraat

De verouderde rioolhuisaansluiting is aanleiding voor de herinrichting in de Dr. Poelsstraat en de Dr. Nolensstraat. Herhaaldelijk vallen hierdoor gaten in de weg. Om dit te verbeteren wordt het wegdek opgebroken. Het opbreken van de weg biedt kansen, aangezien het daardoor mogelijk is om de gehele verharding te herstraten. Ook krijgen de parkeervakken en het trottoir een nieuwe verharding. In de rijbaan komen de bestaande klinkers weer terug.


Bij de start van de werkzaamheden begin januari 2021 is gebleken dat de nieuw te maken huisaansluitingen niet goed konden worden aangesloten op het hoofdriool. Om die reden wordt het riool niet gerelined (repareren van binnenuit), maar volledig vervangen door een pvc-riool. Zodra de weg wordt opgesteld, is ook de verkeerssituatie gewijzigd. De straat is dan een éénrichtingsweg geworden, vanuit de rijrichting vanaf de Pr. Aalbersestraat richting de Ootmarsumsestraat.

Aanwonenden zijn geïnformeerd over deze herinrichting tijdens een bewonersavond.


Vanaf maandag 11 januari 2021 worden werkzaamheden verricht in de Dr. Poelsstraat. Structon Civiel Oost houdt zich bezig met de werkzaamheden in de Dr. Poelsstraat. Zij werken vanaf de Ootmarsumsestraat tot en met huisnummer 17. De Dr. Poelsstraat is verdeeld in 3 fasen, elke fase duurt bij werkbaar weer ongeveer 3 weken. Door het (onverwacht) vervangen van het hoofdriool zal de planning waarschijnlijk wat uitlopen. Als wordt gestart met fase 2 (huisnummer 17 tot en met  39) worden de bewoners door de Structon opnieuw op de hoogte gebracht.

Gelijksoortige werkzaamheden aan de Dr. Nolensstraat beginnen naar verwachting medio maart 2021.

Downloads:


Om overlast en verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden in 3 fasen uitgevoerd. Werken aan het riool brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. Dit hopen we zoveel mogelijk te beperken door duidelijke communicatie (o.a. een bewonersavond en nieuwsbrieven aan de bewoners). Tijdens de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zijn de betreffende delen van de Dr. Poelsstraat geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. Dit wordt middels bebording aangegeven. Het perceel van de betreffende bewoners blijft altijd te voet (met de fiets aan de hand) bereikbaar.


De aanwonenden en overige belanghebbenden, voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Deze website wordt regelmatig aangepast aan de laatste stand van zaken.

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Herman Oosterhold, telefoonnummer (0541) 58 81 85 of opzichter Dennis van ’t Hoenderdaal, telefoonnummer 06 51 58 51 62. U kunt mailen naar info@oldenzaal.nl.

Mocht u specifieke vragen hebben over de planning en uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Harry Scholtenhave, uitvoerder van Structon Civiel, telefoonnummer 06 53 74 38 43.