Herontwikkeling Jacob Catsstraat en Bernard van Meursstraat

Aan de Jacob Catsstraat en de Bernard van Meursstraat komt een woongebouw met 24 wooneenheden voor cliënten van Aveleijn en 18 huurwoningen voor WBO Wonen (6 patiowoningen en 2 bouwblokken met elk 6 eengezinswoningen). Daarnaast had de gemeente het plan om de bestaande gymzaal naast basisschool de Maten te vervangen door een grotere dubbele sporthal. Helaas kan deze sporthal vooralsnog niet gebouwd worden wegens bezuinigingen. De gemeente houdt de opties open om dit alsnog op een later moment te realiseren.

Zorginstelling Aveleijn, WBO Wonen en de gemeente Oldenzaal werken samen aan dit bouwplan. Dit plan is opgesteld in het verlengde van de wijkvisie de Thij (2008), waarin de herontwikkeling van dit gebied is aangeduid.

PDFKlik hier om het bouwplan te downloaden.In de bijeenkomst op 4 februari 2020 heeft u de bouwplannen in kunnen zien en hierop kunnen reageren. Er worden een woongebouw met 24 wooneenheden voor cliënten van Aveleijn en in totaal 18 huurwoningen voor WBO Wonen gebouwd. Het ontwerp van de buitenkant van de gebouwen is klaar. De punten uit de bewonersavond zijn hierin zo veel mogelijk verwerkt. Mocht u nog andere opmerkingen hebben, dan horen wij graag van u. Onder aan deze pagina vindt u onze contactgegevens. Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • De bouwhoogte van de rijwoningen voor WBO Wonen is verlaagd van ca. 9 naar ca. 6 m (door de asymetrische kap om te zetten in een plat dak). 
 • Bij het gebouw voor Aveleijn is het zadeldak gewijzigd in een asymmetrische kap. Hiermee oogt het dak aan de van Meursstraat minder hoog. 
 •  De voorkant van de gevels van de rijwoningen zijn verder uitgewerkt en voorzien van strak-ke/moderne details.
 •  De parkeervoorzieningen zijn meer gespreid geplaatst en krijgen een groene uitstraling.
 • Er is aandacht voor de groeninrichting: dode en enkele overlast gevende bomen worden verwij-derd en jonge bomen worden terug geplant.
 • De installaties in de gebouwen zijn geluidsarm en duurzaam. 
 • Aveleijn heeft een inventarisatie opgesteld naar de verkeer- en parkeeroverlast aan de Jacob Catsstraat. Op basis van een recente inventarisatie bij De Marke blijkt het volgende: Dagelijks komen er 5 personenbusjes 's morgens en 's middags de cliënten halen en brengen. Deze busjes zijn er nooit tegelijk, ze parkeren op de brede oprit naar de Marke en staan niet aan de straat ge-parkeerd. Daarnaast staan er van het personeel gemiddeld 6 tot 7 auto’s aan de kant van de Marke geparkeerd en niet in de parkeerhavens aan de andere kant van de straat; een uitzonde-ring daargelaten. Bezoekers zijn er mogelijk tussen 09.00 – 16.00 uur en deze parkeren in de parkeerhavens; in dit tijdvak zijn de meeste parkeerhavens vrij.
 • De gemeente onderzoekt verder hoe de parkeerruimte aan de Jacob Catsstraat ingericht kan worden. 

 

 

 
*De afbeeldingen zijn sfeerimpressies. Dit is een weergave van het ontwerp op dit moment.

De nieuwe gebouwen krijgen een eenduidige, heldere en universele uitstraling. Dit is ook een eis van Welstand en stedenbouw (commissie van onafhankelijke deskundigen). Hierdoor is onder andere naast bovenstaande aanpassingen gekozen voor:

 • bebouwing die past in een groene omgeving.
 • warme kleuren en rijke decoratie in het metselwerk in combinatie met houtaccenten, om te zorgen voor eenduidigheid en verbinding in de uitstraling en voor levendigheid in de variatie.
 • een entree om de hoek en uitgebouwde woonkamer bij de hoekwoningen van WBO Wonen. En het doortrekken van de hoge gemetselde schutting. Hierdoor ziet het gebouw er als een geheel uit.


In de Wijkvisie de Thij (2008) is het plangebied aangeduid als ontwikkelingslocatie, waarvan destijds is aangegeven dat de herontwikkeling over ongeveer 10 jaar zou worden opgepakt. Inmiddels heeft WBO Wonen aangegeven dat de woningen technisch en functioneel verouderd zijn, en (daardoor) moeilijk te verhuren. Met de vervangende nieuwbouw wordt niet alleen een kwalitatieve inhaalslag gemaakt, maar wordt ook het woningaantal van de WBO Wonen (enigszins) verkleind conform de woningafspraken. Daarnaast heeft Aveleijn aangegeven dat dringende vervanging nodig is van haar woningen aan de Citadel. De locatie aan de van Meursstraat is daarbij uitermate geschikt omdat deze naast dagopvang ‘de Marke’ van Aveleijn ligt en de beide voorzieningen elkaar daarbij wederzijds kunnen versterken.

Om de herontwikkeling van de locatie Jacbo Catsstraat - Bernard van Meursstraat mogelijk te maken worden  de huidige 26 seniorenwoningen gesloopt. Zoals gebruikelijk bij WBO Wonen, begeleidt zij haar huurders naar goede vervangende woonruimte. Omwonenden kijken op den duur uit op nieuwe gebouwen aan de overkant van hun straat. Tijdens het bouwen wordt geprobeerd de overlast van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.


Zorgorganisatie Aveleijn, WBO Wonen, de gemeente Oldenzaal en BDG architecten werken samen aan dit bouwplan.

 1. Het ontwerpbestemmingsplan wordt opgesteld. In dit plan staat een visuele weergave van het plan en de bouw- en gebruiksmogelijkheden met de bijhorende regels en voorschriften van de locatie. Naar verwachting komt dit plan tegen het einde van 2020 in procedure. Direct omwonenden  ontvangen een brief bij de start van de bestemmingsplanprocedure. 
 2. In het eerste kwartaal van 2021 staat de sloop van de woningen gepland. 
 3. In de zomer van 2021 hopen we te starten met bouwwerkzaamheden.


Op deze projectsite worden alle ontwikkelingen bijgehouden.

Informatie voor omwonenden

Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om, zoals op 4 februari tijdens de bijeenkomst besproken, met een klankbordgroep samen te komen. Graag nodigen we u alsnog uit om via een online vragenlijst uw voorkeuren voor de terreininrichting aan te geven. Begin volgend jaar ontvangt u hiervoor een uitnodiging van ons. De vragen gaan onder andere over de openbare ruimte (zoals soort bomen, planten, buitenmeubilair, etc.).


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Huub Reerink, projectleider gemeente Oldenzaal, bereikbaar per email op h.reerink@oldenzaal.nl of telefonisch (0541) 58 81 76.