Jufferbeek Zuid, fase 2

Jufferbeek Zuid is een bedrijventerrein, gelegen tussen de A1, de provinciale weg N342 en de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal. Het terrein is opgedeeld in twee deelgebieden. Het eerste deelgebied is al bouwrijp en wordt uitgegeven aan bedrijven. Door de toenemende vraag van gronden voor industrie is de ontwikkeling van fase 2 belangrijk.    

 

De huidige Hazewinkelweg krijgt een nieuwe aansluiting op het nieuwe bedrijventerrein. Hiervoor moet de gehele rijbaan worden opgebroken. Dit biedt dan gelijk de kans om de huidige inrichting aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Fietspad

Het fietspad langs de Hazewinkelweg moet worden verlegd in verband met de nieuwe aansluiting op het industrieterrein.  Ook komt er een nieuw fietspad tussen de Hazewinkelweg en de N342. Dit fietspad komt te liggen op de huidige Heideweg en krijgt een nieuwe verbinding parallel aan het spoor.

Kruispunt Hazewinkelweg

Op het nieuwe kruispunt Hazewinkelweg – Jufferbeek Zuid wordt een nieuwe middengeleider aangebracht op de Hazewinkelweg. Hierdoor kan het verkeer richting het nieuwe bedrijventerrein hier voorsorteren. De nieuwe kruising wordt gecombineerd met een nieuwe ingang van het gemeentelijke gronddepot. 

Nieuwe weg

Om het gedeelte industriegebied Jufferbeek-Zuid te ontsluiten wordt er een nieuwe weg aangelegd.

De werkzaamheden kunnen helaas niet worden uitgevoerd zonder dat u hier hinder van ondervindt. Wel vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats. In verband met het doorgaande verkeer worden er afzettingen geplaatst en omleidingsroutes aangebracht.

Hier vindt u informatie over Wegafsluitingen en Omleidingen

 

Aannemer Reef infra BV start haar werkzaamheden 10 juli 2017.  Aannemer Reef start met het leggen van het riool op het toekomstige industrieterrein. Na de bouwvakantie zal zij verder gaan met het opbreken van de nieuwe kruising Hazewinkelweg. Aannemer Reef zal de verkeersgebruikers door middel van tekstborden ruim op tijd informeren van de afsluiting.

De nutsbedrijven gaan ook werkzaamheden uitvoeren aan het kabel-  en leidingnetwerk. Deze werkzaamheden starten 7 augustus 2017.

 

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs te Riet, projectleider Jufferbeek- Zuid, telefoon (0541) 58 81 11, info@oldenzaal.nl