Kloosterstraat en parkeergarage De Driehoek

Vanaf 29 juni 2020 worden wegwerkzaamheden verricht aan de Kloosterstraat. De in- en uitrit van de parkeergarage De Driehoek wordt aangepast. Daardoor neemt de snelheid in de straat af en wordt het veiliger om de parkeergarage te verlaten. De werkzaamheden duren 4 weken.

Wat gaat er gebeuren?

De inrichting van de in- en uitgang van de parkeergarage wordt aangepast. Hierdoor hebben de auto’s die de parkeergarage uitrijden goed zicht en voorrang. In de nieuwe situatie moet het verkeer dat uit de richting Boterstraat/Bisschopstraat komt, ter hoogte van de parkeergarage voorrang verlenen aan het overige verkeer. Een aantal parkeerplaatsen tegenover de ingang van de parkeergarage komt te vervallen. Daardoor kan een brede stoep worden aangelegd. Door deze aanpassingen wordt de straat veiliger voor alle weggebruikers. Dit ontwerp sluit mooi aan op het ontwerp van het Singelplan.

Bekijk PDFde tekening van de aanpassingen

Bereikbaarheid panden en parkeergarage

Alle woningen, bedrijven en de school blijven bereikbaar. De werkzaamheden voor de uitrit van de parkeergarage worden in drie fases uitgevoerd en duren vier weken. De parkeergarage blijft altijd open en bereikbaar. Door een goede planning wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Het verkeer wordt omgeleid via de Tulpstraat. Door middel van borden wordt de omleiding aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de Noordwal.

Vragen

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs te Riet, telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail: info@oldenzaal.nl.