Nieuwbouw Nutsschool

De Nutsschool krijgt op de huidige locatie aan de Hengelosestraat een nieuw, modern en duurzaam gebouw dat bijna energieneutraal is. De nieuwe school bestaat uit twee bouwlagen en wordt daarmee een stuk compacter. Alle lessen worden beneden gegeven en boven bevinden zich de technische ruimtes en enkele kantoren. Het nieuwe schoolgebouw wordt uitgerust met 350 zonnepanelen. De omvang van de klassenlokalen blijft nagenoeg hetzelfde. Ouders kunnen straks op het terrein parkeren, op de zogenaamde kiss-and-ride zone. Op deze manier ondervindt de buurt minder hinder van het verkeer. 

afbeelding_nutsschool_alt

Les tijdens de bouwperiode

De leerlingen krijgen tijdens de bouwperiode les in het oude schoolgebouw van De Windroos aan de Bentheimerstraat (groepen 1 en 2 en 5 tot en met 8) en in de Hooge Lucht (groepen 3 en 4), het voormalig educatief centrum in de binnenstad. Het streven is om de nieuwe school na de zomervakantie van 2021 in gebruik te nemen.


De Nutsschool krijgt vervangende nieuwbouw. De Nutsschool is gelegen aan de Hengelosestraat, een historische invalsweg. De locatie is vanwege de ligging en de bijzondere (school)functie door de verscheidenheid aan onderwijs belangrijk voor de beleving van de stad. De nieuwbouw van de school moet passen bij de bestaande bebouwing in de omgeving. Daarom bestaat het nieuwe gebouw uit twee bouwlagen en heeft het gebouw een open en representatieve uitstraling. Daarnaast wordt er duurzamer gebouwd dan volgens de huidige regelgeving noodzakelijk is. Hiermee loopt de school vooruit op nieuwe wetgeving voor duurzaam bouwen die ingaat in 2021. Evenals in de oude school zal ook in de nieuwe school door Kiekeboe Kinderopvang buitenschoolse opvang worden verzorgd.

Duurzaamheidsmaatregelen

De keuze voor pre-fabricage zorgt tijdens de bouw voor minder verkeersbewegingen, minder stikstofproductie, meer veiligheid en minder energieverbruik. Naast gerecyclede materialen worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt. Het sedumdak zorgt voor de opslag van water, een betere isolatie, filtering van fijnstof en meer biodiversiteit.

Het ventilatiesysteem, de warmte-koude-opslag en het toenemend gebruik van computers zorgen voor een stijgend elektriciteitsverbruik. Op het dak van de school worden daarom 350 zonnepanelen geplaatst waarmee de school, in theorie, in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. Dankzij een warmtepomp en een uitgekiend opslagsysteem van warmte en koude heeft de Nutsschool straks geen gasaansluiting meer nodig en kan ze volledig CO2-neutraal opereren.


De Nutsschool is gebouwd in 1960 en is dringend aan vervanging toe. Daarom wordt de oude school gesloopt en wordt op dezelfde locatie een nieuwe school gebouwd die aan de huidige eisen voldoet. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk geprobeerd de overlast te beperken. De aannemer zal de buurt tijdig informeren over werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken.


In augustus 2020 is met de sloop van het oude schoolgebouw begonnen. De sloopwerkzaamheden zijn in september 2020 afgerond. Begin oktober 2020 zijn de voorbereidende grondwerkzaamheden van start gegaan en half oktober 2020 zijn de funderingswerkzaamheden gestart. In november 2020 is de begane grond vloer gelegd en eind 2020 zijn de binnenmuren en de verdiepingsvloer geplaatst.

De planning ziet er voor 2021 als volgt uit:

  • Week 01 (4-8 januari): monteren houten constructie
  • Week 07 (15-19 februari): plaatsen van het dak
  • Week 11 (15-19 maart): start van de afbouwfase
  • Week 29 (19-23 juli): opleverfase

Wie maken de plannen?

De Nutsschool, de gemeente Oldenzaal en Te Kiefte Architecten hebben samen het bouwplan gemaakt.


Op de website van de Nutsschool kunt u de bouw volgen via een webcam en zijn tevens een filmpje en foto’s beschikbaar van de nieuwe school.

Meer informatie en contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Beate Nieuwhuis, gemeente Oldenzaal, bereikbaar per mail op b.nieuwhuis@oldenzaal.nl of telefonisch (0541) 58 81 11.