Rijbaanverdubbeling provinciale rondweg

De rijbaan van de Provinciale Rondweg (N342), het gedeelte vanaf de Hengelosestraat tot de af- en toerit A1 (afslag 32) wordt in 2018 verdubbeld. Ook zal er een verkeerlichtinstallatie op de kruising Jufferbeek zuid en de N342 worden geplaatst. 

Wat gaat er gebeuren?

Rijbaanverdubbeling Provinciale Rondweg

Waarom gaat dit gebeuren?

In het voorjaar van 2018 wordt het laatste gedeelte van de rijbaan N342, tussen de kruising Jufferbeek Zuid en de aansluiting op de A1 (afslag 32 Oldenzaal), verdubbeld.

De N342 nabij de aansluiting A1 (afslag 33 Oldenzaal) behoort met een verkeersintensiteit van rond de 28.500 motorvoertuigen per etmaal tot de vijf drukste provinciale wegen van Oost-Nederland. Om de verkeersstroom goed en veilig af te wikkelen wordt in 2018 het laatste gedeelte van de rijbaan N342 verdubbeld en komen er verkeerslichten op de kruising Jufferbeek Zuid.

De gemeente Oldenzaal is bezig met de voorbereidingen en in goed overleg met  de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Hierbij wordt ook goed gekeken naar geluid- en verkeersbelasting van de rijbaanverdubbeling voor de omgeving. Eventuele maatregelen worden meegenomen in het totale ontwerp.

Wat betekent dit voor mij?

Dat er verkeersomleidingen en verkeersafsluitingen komen staat vast. Daarbij komt ook nog eens dat de N342 een van de drukste provinciale wegen van oost-Nederland is. Daarom heeft Royal HaskoningDHV de opdracht gek verkeerscenario’s uit te werken. De verkeerscenario’s geven straks een goede inschatting van het te verwachten verkeersgedrag tijdens de werkzaamheden. Het verwachte verkeersgedrag regionaal, inclusief het verkeersaanbod op de A1, zal in kaart gebracht. Met deze inzichten kunnen we de beste oplossing zoeken voor de verkeersveiligheid en de doorstroming op de regionale wegen als de A1.

Wie betrekt de gemeente bij de plannen?

Samen met de Provincie Overijssel werkt de Gemeente Oldenzaal het plan uit en is Rijkswaterstaat een gesprekspartner bij de voorbereiding. Zodra het plan concreet wordt betrekken we de omgeving bij de planning en verdere afstemming. We proberen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid zo goed mogelijk te borgen.   

Op de pagina wegafsluitingen en omleidingen kunt u straks de wegafzettingen en omleidingen bekijken

De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 met de rijbaanverdubbeling wordt gestart en dat de rijbaan augustus 2018 gereed is.

 De omgeving, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.

Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.
Of volg het nieuws via:

Facebook
Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs Te Riet