Rijbaanverdubbeling provinciale rondweg

De rijbaan van de Provinciale Rondweg (N342), het gedeelte vanaf de Hengelosestraat tot de af- en toerit A1 (afslag 32) wordt in 2018 verdubbeld. Ook zal er een verkeerlichtinstallatie op de kruising Jufferbeek zuid en de N342 worden geplaatst. 

Wat gaat er gebeuren?

Rijbaanverdubbeling Provinciale Rondweg

Waarom gaat dit gebeuren?

In de zomer van 2018 wordt het laatste gedeelte van de rijbaan N342, tussen de kruising Jufferbeek Zuid en de aansluiting op de A1 (afslag 32 Oldenzaal), verdubbeld.
De N342 nabij de aansluiting A1 (afslag 32 Oldenzaal) behoort met een verkeersintensiteit van rond de 28.500 motorvoertuigen per etmaal tot de vijf drukste provinciale wegen van Oost-Nederland. Om de verkeersstroom goed en veilig af te wikkelen wordt in 2018 het laatste gedeelte van de rijbaan N342 verdubbeld en komen er verkeerslichten op de kruising Jufferbeek Zuid.
De gemeente Oldenzaal heeft de opdracht aan KWS infra en Ko Hartog gegund. De werkzaamheden starten op 25 juni en de verwachting is dat de weg op 3 september weer geopend is.

Wat betekent dit voor mij?

Tijdens de werkzaamheden wordt het wegvak van de N342 richting de A1 vanaf de Hengelosestraat dichtgezet. Het verkeer zal dan omgeleid worden via de Hengelosestraat richting afslag 31 (A1) en de Eektestraat afslag 33 (A1).
Het verkeer vanaf de A1 kan op de doordeweekse dagen altijd de stad in. Er zal dan wel een geringe verkeershinder zijn maar die proberen we zo klein mogelijk te laten zijn.
Voor de weekenden van 6 t/m 8 juli en 27 t/m 29 juli is er een gehele afsluiting van het wegvak. De aannemer gaat in deze weekenden het asfalt aanbrengen en de verkeersregelinstallatie. Het verkeer zal op de A1 omgeleid worden.

We proberen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid zo goed mogelijk te borgen.   
Op de pagina wegafsluitingen en omleidingen kunt u straks de wegafzettingen en omleidingen bekijken

De aannemer KWS en Ko Hartog starten met de werkzaamheden op maandag 25 juni. De KWS zal de rijbaanverdubbeling en het asfaltonderhoud uitvoeren. De verwachting van haar werkzaamheden is dat ze voor 24 augustus gereed zijn met hun werkzaamheden. Ko Hartog zal de openbare verlichting vervangen voor duurzaamse LED-verlichting en zal de verkeersregelinstallatie (VRI) plaatsen. De VRI zal op 3 september in gebruik worden genomen.

 De omgeving, ondernemers en overige belanghebbenden voor wie de werkzaamheden direct consequenties (kunnen) hebben, worden met een brief  geïnformeerd over de werkzaamheden.
De informatie op de website wordt bijgehouden en aangepast aan de laatste stand van zaken.

Ook worden de werkzaamheden aangekondigd op de gemeentelijke nieuwspagina (KOM) in de huis-aan-huis krant De Glimlach van Twente.
Of volg het nieuws via:

Facebook
Twitter

Wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Thijs Te Riet